Sponsoring Nieuwsbrief, Kerstkaart en Website

Januari 2021:

Dit jaar is de nieuwsbrief wederom gratis geprint door Liesbeth van Vlamings Gewasbescherming, de kerstkaart is als gift ontworpen en gedrukt door Peter van drukkerij P.A. Vermeulen, etiketten en enveloppen zijn gesponsord door 123inkt , postzegels zijn gesponsord door o.a. onze vrijwilligers, bestuursleden en IWP Wildlife. Daarnaast wordt onze website gratis gehost door datacenter Xynta en de website als gift onderhouden door Bas van 2Lemons. Wij danken Simone van Mila Marketing en Jan van Reforge voor de diverse hand- en spandiensten. 

Dank aan alle vrijwilligers, sponsoren en donateurs die ons ook het afgelopen jaar weer hebben gesteund, zodat wij een steeds groter wordende groep mensen uitzicht hebben kunnen geven op een mooiere toekomst.

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here