Financieel Overzicht 2019

 

Financieel Jaarverslag 2019 - Stichting Kune Zuva

Balans 31 December 2019

 

Kas 0   Eigen vermogen   10.389
Bank 36.633   Reserv. 2019 **   24.744
        Overige res.***   1.500
               
Totaal activa 36.633   Totaal passiva
  3.633

 

Overzicht van baten en lasten 2019

 

Giften algemeen 15.346   Projecten Afrika   43.307
Giften specifiek 26.941   Diverse kosten   262
Subsidies 0          
Rente 16          
Bij:              
Mutatie RLP 19/20* - 1.071          
               
Totaal baten 1.232   Totaal lasten   3.569
        SALDO - 2.337

 

* Mutatie reservering lopende projecten:

Vrijkomend:   Reservering lopende projecten 2019   €  23.673
Af:   **Reservering lopende projecten 2020    € 24.744
    Mutatie res. lopende projecten '19/'20    € 2.337

 

*** Overige reserveringen: giften ontvangen voor specifieke kinderen in Ethiopië & Zimbabwe - voor hun opleiding in de toekomst

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here