Financieel Overzicht 2021

 

Financieel Jaarverslag 2021 - Stichting Kune Zuva

Balans 31 December 2021

Kas 0 Eigen vermogen   12.323
Bank 42.192 Reserv. 2021 **   28.369
Overige res.***   1.500
Totaal activa 42.192 Totaal passiva
42.192 

 

 

Overzicht van baten en lasten 2021

 

Giften algemeen 12.025   Projecten Afrika   65.530
Giften specifiek 47.144   Diverse kosten   309
Subsidies 0          
Rente 0          
Bij:              
Mutatie RLP 21/22* - 4.013          
               
Totaal baten 55.156   Totaal lasten   65.839
        SALDO minus   10.683

 

* Mutatie reservering lopende projecten:

Vrijkomend:   Reservering lopende projecten 2021    €  24.356
Af:   **Reservering lopende projecten 2022    € 28.369
    Mutatie res. lopende projecten '21/'22  -  € 4.013

 

*** Overige reserveringen: giften ontvangen voor specifieke kinderen in Ethiopië & Zimbabwe - voor hun opleiding in de toekomst

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here