Financieel Overzicht 2022

 

Financieel Jaarverslag 2022 - Stichting Kune Zuva

Balans 31 December 2022

Kas 0 Eigen vermogen   3.914
Bank 49.267 Reserv. 2023 **   43.853
Overige res.***   1.500
Totaal activa 49.267 Totaal passiva
49.267 

 

 

Overzicht van baten en lasten 2022

 

Giften algemeen 16.217   Projecten Afrika   43.357
Giften specifiek 40.474   Diverse kosten   372
Subsidies 0    Lening contact Kenia   894 
Rente 0          
Bij:              
Mutatie RLP 21/22* - 14.590          
               
Totaal baten 42.101   Totaal lasten   49.616
        SALDO minus   7.515

 

* Mutatie reservering lopende projecten:

Vrijkomend:   Reservering lopende projecten 2022    €  28.369
Af:   **Reservering lopende projecten 2023    € 42.959
    Mutatie res. lopende projecten '22/'23  -  € 14.590

 

*** Overige reserveringen: giften ontvangen voor specifieke kinderen in Ethiopië & Zimbabwe - voor hun opleiding in de toekomst

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here