Financieel Overzicht 2017

 

Financieel Jaarverslag 2017 - Stichting Kune Zuva

Balans 31 December 2017
Kas
0
Eigen vermogen
10.949
Bank
31.532

Reserv. 2018 **

Overige res.***

19.083

1.500

Totaal activa          31.532 Totaal passiva
31.532

 

Overzicht van baten en lasten 2017

Giften algemeen
       9.696
     
Giften specifiek
       8.886
Projecten Afrika
22.743
Subsidies
              0
Diverse kosten 217
Rente
          167
     
Bij:          
Mutatie RLP 17/18*
       1.252
     
Totaal baten
      20.001
Totaal lasten 22.960
      Saldo
2.959 

 

* Mutatie reservering lopende projecten:

Vrijkomend: Reservering lopende projecten 2017   20.335
Af: **Reservering lopende projecten 2018   19.083
  Mutatie res. lopende projecten '17/'18  1.252

*** Overige reserveringen: giften ontvangen voor specifieke kinderen in Ethiopië & Zimbabwe - voor hun opleiding in de toekomst

Contact

Kunezuva Facbook

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here