Financieel Overzicht 2023

 

Financieel Jaarverslag 2023 - Stichting Kune Zuva

Balans 31 December 2023

Kas 0 Eigen vermogen   2.730
Bank 38.028 Reserv. 2024 **   35.462
Debiteuren 2.064  Overige res.***   1.900
Totaal activa 40.092 Totaal passiva
40.092 

 

 

Overzicht van baten en lasten 2023

 

Giften algemeen 17.364   Projecten Afrika   57.814
Giften specifiek 28.322   Diverse kosten   562
Subsidies 0   Crediteuren   2.064 
Rente 218          
Bij:              
Mutatie RLP 22/23* - 15.325          
               
Totaal baten 61.011   Totaal lasten   60.441
        SALDO minus   570

 

* Mutatie reservering lopende projecten:

Vrijkomend:   Reservering lopende projecten 2023    €  57.787
Af:   **Reservering lopende projecten 2024    € 35.462
    Mutatie res. lopende projecten '23/'24  -  € 15.325

 

*** Overige reserveringen: giften ontvangen voor specifieke kinderen in Ethiopië & Zimbabwe - voor hun opleiding in de toekomst

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here