Vrijwilligers

Agnes Kamuya
Als gepensioneerde Keniaanse lerares, begeleidt Agnes op geheel vrijwillige basis een groep meisjes uit moeilijke gezinssituaties met hun middelbare school en eventuele vervolgopleiding. Daarnaast helpt ze ouderen om hun leven leefbaar te houden en gehandicapten met het initiëren van inkomst genererende activiteiten. Ook probeert zij de krachten van lokale en internationale organisaties te bundelen om gehandicapten te steunen met bijvoorbeeld handprotheses, nieuwe heupen maar ook rolstoelen.

Betre Fisseha
Was de directeur van Meki basis- en middelbare school, Ethiopië in 2007 toen wij mede op zijn advies met het studentenfonds universiteitstudentes voor goede studentes uit arme families van start gingen. Toen hij in 2009 de school verliet voor andere verantwoordelijkheden, is hij tot op dit moment actief gebleven met het adviseren over en op volgen van de diverse meisjes. Hij geeft waar gewenst advies en draagt soms een studente aan die echt hulp nodig heeft.

Boniface Muema Isenge
Keniaanse priester, tot voor kort actief (8 jaar) met diverse lagere en middelbare scholen in Borana, Zuid-Ethiopië. Zet zich actief in om deelname van meisjes aan onderwijs in zowel Zuid-Ethiopië als Kenia te bevorderen. In 2013/2014 een studie "Master in Development" (2013/2014) in Dublin gevolgd. Vanaf 2015 actief in Zuid-Soedan waar hij zich wederom inzet om kinderen in het algemeen en meisjes in het bijzonder de kans op onderwijs te geven.

Cees van Kempen
Werkzaam als zelfstandig producent van natuurdocumentaires (zie ook Ispida Wildlife Productions). Heeft eerst regelmatig in Afrika gereisd. Daarna gewerkt op wereldbankprojecten in Nigeria (1996-1997) en in Ethiopië (1998). Als medeoprichter houdt Cees zich naast algemene ondersteuning bezig met de fotografie en filmbeelden.

Elly Brooijmans-Akkermans
Actief betrokken bij ontwikkelings-projecten in diverse landen. Begin jaren negentig steunde zij het scholingsproject in Zimbabwe waaruit uiteindelijk Kune Zuva is ontstaan. Naast fondsenwerving houdt Elly zich bezig met promotie van de stichting.

Gilbert Ouma
Werkzaam als ontwerper van tentoonstellingen in het Nairobi Nationaal museum. Gilbert gebruikt zijn vrije tijd niet alleen om prachtige schilderijen te maken (en ontwerpen voor de wereldkaarten in de wereldwinkels), maar ook om zijn broer te helpen. Zijn broer Steven is verantwoordleijk voor de missie in Todonyang, Turkana, op de grens van Kenia en Ethiopië. Door trainingen te geven in bijvoorbeeld het maken van papier, manden en glaskralen uit lokale grondstoffen, biedt Gilbert mensen nieuwe manieren om in hun levensonderhoud te voorzien.

Hanny Abels
Na 25 jaar als personeelsadviseur te hebben gewerkt, heeft Hanny in 2002 haar baan opgezegd omdat die geen voldoening meer gaf. Ze is vrijwilligerswerk gaan doen bij Bureau Slachtofferhulp en Humanitas. Toen haar man Hans met vervroegd pensioen ging en zij zichzelf nog te jong en actief vonden om achter de geraniums te zitten, zijn zij vrijwilligerswerk in Ethiopië gaan doen. Hanny ondersteunde Kune Zuva bij de coördinatie en opvolging van projecten in Arba Minch en omgeving, waaronder de renovatie en nieuwe toiletten voor de Katoenschool. In 2013 terug gekeerd naar Nederland maar nog steeds betrokken bij de Kune Zuva activiteiten.

Jan van Vugt
Heeft al enige jaren zijn eigen bedrijf "Reforge" waarin hij bedrijven adviseert en begeleidt op het gebied van automatisering. Actief betrokken bij het oplossen van acute problemen met documenten en het bewerken van digitale presentaties.

John Skinnader
Een Ierse priester en een persoonlijke vriend van de oprichters van Kune Zuva. Woonde 9 jaar in Ethiopië als leider van grote, door de Europese Unie en Oostenrijkse regering gefinancierde, ontwikkelingsprojecten. Naast deze werkzaamheden kreeg John aanvragen van achtergestelde individuen en kleinere projecten die tussen wal en schip terecht dreigen te komen. Voor Kune Zuva derhalve een ideale contactpersoon. Sinds eind 2012 woonachtig in Zuid-Soedan, sinds 2016 werkzaam in een vluchtelingenkamp. De situatie in Zuid-Soedan blijft spannend, via John investeren wij sinds 2014 in onderwijs voor enkele meisjes aldaar.

Julia Oostenbrug
Is ontwerpster. Heeft samen met Bas Gosselink van 2Lemons zowel de eerste als de huidige website van Kune Zuva vormgegeven en gebouwd.

Mammo Beriso
Ooit student in ons Ethiopische studentenfonds, heeft zijn Master studie in India gedaan en is nu, na enkele jaren aan de universiteit van Arba Minch afdelingshoofd en docent te zijn geweest, aan het promoveren in Hamburg gedurende 3 jaar. Daarnaast is hij directeur voor een groot ontwikkelingsproject gesteund door o.a. Caritas Oostenrijk, Trocaire en CAFOD - voor zuidelijk Ethiopië. Een vraagbaak voor Kune Zuva, maar ook diegene die de formulieren voor de studenten in orde maakt, adviezen geeft en nieuwe ideeën aandraagt.

Meserete Baye
Was in 2003 één van onze eerste Ethiopische studentes. Nadat zij de beste vrouwelijke bedrijfskunde studente van haar afstudeerjaar was, heeft zij haar Master-graad gehaald door middel van zelfstudie. Daarnaast werkte zij op een universiteit. Hier begeleidde zij ook de lokale Kune Zuva studentes en bracht "studentes-in-nood" onder onze aandacht. Tegenwoordig werkt zij als accountant voor een import – export bedrijf en helpt Kune Zuva waar mogelijk.

Meseret Assefa
Sinds 2004 staat hij ons met raad en daad bij en is een gedegen samenwerkingspartner ter plekke. Hij heeft met onze hulp de opleiding tot verpleegkundige afgerond waarna hij ook zijn BSc. Public Health heeft behaald. Daarnaast is hij Orthodox Priester en heeft zijn sporen verdient als pastoraal werker en gezondheidsmanager. Momenteel werkt hij in en rondom Arba Minch in zuidelijk Ethiopië.

Simone Voskuilen
Is online marketing specialist. In 2017 is ze als zzp'er begonnen. Onder de naam Mila Marketing helpt ze bedrijven in de online communicatie met hun klanten. Simone heeft tevens een passie voor grafisch vormgeving en heeft voor haar portfolio in september 2017 een prachtige infographic gemaakt voor Kune Zuva, die door Techsoup Nederland is gewaardeerd met de hoofdprijs van 2000 USD. Naast het realiseren van deze infographic ondersteunt Simone Kune Zuva op gebied van online marketing.

Stasja Koot
Is cultureel antropoloog en milieukundige. In 1998 bezocht hij Namibië voor de eerste keer, waar hij ontdekte hij dat toerisme een steentje zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de plaatselijke bevolking. Hij raakte nauw betrokken bij de organisatie van Treesleeper Camp bij Tsintsabis en heeft een aantal jaren in Namibië gewoond. Momenteel werkt hij aan de Universiteit Wageningen als docent/onderzoeker en hij houd zich voornamelijk bezig met natuurbeheer in Afrika, ecotoerisme, ontwikkeling, wildlife crime en de ontginning van grondstoffen.

Steven Ochieng
Is als Keniaanse priester verantwoordelijk voor een missiepost op de grens van Ethiopië en Kenia. Hij zet zich, waar mogelijk in, om vrede tussen de twee lokale stammen (Turkana en Dassanech) te bewaren en om ze te voorzien van noodzakelijke faciliteiten zoals onderwijs, gezondheidszorg, water en manieren om inkomen te genereren. Daarnaast studeert hij in Manilla onderwijskunde, kennis die hij ter zijner tijd op lokatie wilt inzetten.

Wilma Peters
Was werkzaam voor de Gemeente Amsterdam. Wilma heeft veel gereisd in Afrika en van oktober 2003 tot maart 2004 bij de Hamar-stam in het zuiden van Ethiopië gewoond. Hier heeft zij voor Kune Zuva diverse projecten geëvalueerd, begeleid en opgestart. Is nu vooral betrokken bij onderwijs en individuele steun aan studenten in Ethiopië.

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here