Bruh Tesfa gevangenisschool, Arba Minch, Ethiopië

Bruh Tesfa gevangenisschool, Arba Minch, Ethiopië

De gevangenis in Arba Minch is in 1963 gebouwd voor 1200 gevangenen. Hoewel niet uitgebreid verblijven er inmiddels meer dan 2000 gevangenen. Overdag worden de gevangenen in staat gesteld te werken om zo hun gezin buiten de gevangenis te kunnen onderhouden. Sinds een aantal jaren is er ook een gevangenisschool waar een kleine 300 gevangenen onderwijs genieten in de klas 1 t/m 5 (onze groep 3 t/m 7). In 2009 is er met behulp van Kune Zuva een bescheiden bibliotheek gerealiseerd.

In 2010 wordt de school uitgebreid en kunnen met onze financiële hulp drie nieuwe klaslokalen voor de klas 6,7 en 8 voorzien worden van schoolbankjes, schoolborden, memoborden en meubilair voor de leerkrachten.

 

Arba Minch is de hoofdstad van Gamo Gofa, een provincie in Zuid Ethiopie. In 1963 werd de Bruh Tesfa gevangenis in Arba Minch geopend. De gevangenis werd gebouwd voor 1200 gevangenen, echter door de enorme bevolkingsgroei die Ethiopië nog steeds kent en het feit dat er in de nabije omgeving geen nieuwe gevangenis is bijgebouwd, is deze gevangenis overbevolkt. Het merendeel van de gevangenen is man, maar er verblijven ook een aantal vrouwen, die er wonen samen met tijdens hun gevangenschap geboren kinderen en kinderen jonger dan 15 jaar (die vanuit de wet bij hun moeder moeten blijven wonen).

In tegenstelling tot de gebruikelijke berichten over wantoestanden in buitenlandse gevangenissen in ontwikkelingslanden worden de gevangenen in de Bruh Tesfa gevangenis op een menswaardige manier behandeld. Zij mogen bijvoorbeeld meerdere keren per week bezoek van familie of vrienden ontvangen en kunnen zich overdag redelijk vrij over het gevangenisterrein bewegen, uiteraard wel onder het toeziend oog van de bewakers.

Inkomen verwerven

De gevangenen worden in staat gesteld in de gevangenis te werken en op deze manier geld te verdienen om zichzelf en hun buiten de gevangenis verblijvende gezinnen te kunnen onderhouden. Het is overdag dan ook een drukte van belang binnen de gevangenismuren: ruim 400 gevangenen werken als wevers, verder zijn er gevangenen die naaien, borduren, manden vlechten, leer bewerken, schilderijen maken of een klein restaurantje runnen waar mede gevangenen wat extra eten kunnen kopen. Met behulp van Save the Children zijn er twee (leer)werkplaatsen opgericht, in één ervan leren vrouwen met naaimachines naaien en linnengoed borduren. De tweede is een metaal- en timmerwerkplaats waar een aantal gevangenen metaal leert bewerken (zoals lassen) en meubels maken. In deze werkplaatsen worden producten voor de gevangenis gemaakt, zodat de onhygienische houten bedden kunnen worden vervangen door metalen stapelbedden. Men ontvangt ook bestellingen van buiten de gevangenis.

Gevangenisschool

Meer dan de helft van de gevangenen zit een straf uit van meer dan 5 jaar. Ook ongeveer de helft van de gevangenen heeft slechts minimaal onderwijs genoten en velen zijn analfabeet. Als onderdeel van het Ethiopische beleid inzake het gevangeniswezen is een aantal jaren geleden de Bruh Tesfa gevangenisschool gebouwd. Tot het schooljaar 2010-2011 werd onderwijs verzorgd voor klas 1 tot en met 5, te vergelijken met onze groep 3 tot en met 7, hoewel de kwaliteit helaas nog lang niet hetzelfde is. Momenteel volgen in de klas 1 t/m 4 279 mannelijke en 20 vrouwelijke gevangenen onderwijs in de ochtenduren ('s middags hebben zij hun inkomensverwervende werkzaamheden). Zowel de leerlingen als de leerkrachten, waarvan er zelf een langdurige gevangenisstraf uitzit, zijn zeer enthousiast en gemotiveerd.

Hulp bij uitbreiding school

De basisschool bestaat in Ethiopië, uit klas 1 t/m 10. Wie slaagt voor het klas 10 examen kan door naar de Preparatory School, klas 11 en 12. Met een klas 12 diploma op zak kan men verder studeren aan de universiteit. Leerlingen die zakken voor het klas 10 examen en zij die niet door willen naar de universiteit kunnen een beroepsopleiding gaan volgen. De gevangenis wilde de leerlingen graag de mogelijkheid bieden om hun opleiding na groep 5 te vervolgen, maar had daar zelf de financiele middelen niet voor. Via Kune Zuva heeft men nu de fondsen gekregen om de nieuwe klaslokalen voor klas 6 t/m 8 (onze groep 8 en eerste twee jaren vervolgonderwijs) netjes in te richten en van de noodzakelijke schoolborden te voorzien. Een deel van de schoolbankjes werd in de eigen gevangenis werkplaats gemaakt. klas 6 is in september 2010 van start gegaan. Op dat moment telde klas 5 en 6 samen 111 leerlingen, waarmee het totale aantal leerlingen van de gevangenisschool op 410 komt. De overheid heeft 7 leraren beschikbaar gesteld. Daarnaast werken er ook 6 gevangenen als (assistent) leraar. In 2009 heeft Kune Zuva gezorgd dat er een bescheiden bibliotheek ingericht kon worden: er werd een grote boekenkast, een aantal tafels en banken gemaakt door de gevangenen en volgens het advies van de leerkrachten werden er honderden leerboeken aangeschaft. Er zijn boeken gekocht voor klas 1 t/m 5, maar ook voor hogere klas omdat een aantal gevangenen in de hogere klas schriftelijk onderwijs volgt: het in Ethiopië zeer populaire distance learning.

2014:

Inmiddels is de gevangenisschool ook uitgebreid met klas 9 en hoopt men op termijn ook klas 10 aan te kunnen bieden zodat de leerlingen daar het officiële klas 10 examen af kunnen leggen.
Een van de eisen van de overheid is dat de school nu ook over laboratoria voor biologie, natuurkunde en scheikunde moet beschikken. Het gebouw voor deze laboratoria staat er inmiddels, echter apparatuur en chemicaliën en al het andere benodigde om de leerlingen ook daadwerkelijk in deze laboratoria aan de slag te laten gaan, ontbreekt nog volledig. Het budget dat nodig is om deze laboratoria gebruiksklaar te maken bedraagt 450.000 birr, omgerekend ruim 17.500 euro, iets wat niet binnen de budgetten van Kune Zuva valt. Men hoopt nu volgend jaar van de overheid extra budget of apparatuur te krijgen om de laboratoria te kunnen gaan gebruiken.
Het aantal leerlingen van de school groeit snel en is inmiddels al ruim verdubbeld.

2019:

Wilma Peters, vrijwilliger bij Stichting Kune Zuva, heeft een uitgebreid bezoek gebracht aan de gevangenis, ondanks dat deze overvol is, is zij positief over de wijze waarop de gevangenis jaar-naar-jaar wordt verbeterd. Luister ook naar haar Podcast.

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here