Basisschool, Dharito, Ethiopië

Basisschool, Dharito, Ethiopië

In 1994 is de Brabantse missionaris Ton Leus begonnen met de bouw van deze school. Toen hij in april 2007 onverwacht overleed, was de school bijna af. In de jaren hierna hebben we Ton's werk voltooid met het bouwen van een eenvoudige eetzaal. Goede faciliteiten om de kinderen eten te geven, zal meer ouders overtuigen hun kinderen naar school te sturen.

Meer onderwijs onder de Borana mensen resulteert in betere socio-economische en politieke participatie van de Borana's in hun land waardoor ze uiteindelijk minder zullen worden achtergesteld.

Tijdens de droogte moeten de mensen hun leefgebied verlaten, op zoek naar gras en water voor de dieren en zichzelf. De mensen in dit gebied lijden onder het tekort aan water, eten en andere basis benodigdheden. Zij hebben geen toegang tot gezondheidszorg en de kinderen worden van school gehaald om met het vee mee te trekken. In de jaarlijks terugkerende droge periodes lopen de scholen leeg. Mede om dit te voorkomen worden voedselprogramma's aangeboden.

Enkele Spiritians "missionarissen" werken sinds 1974 in dit gebied om basisscholing en gezondheidszorg bereikbaar te maken voor de nomaden. In 1994 is Dharito lagere school van start gegaan met het bieden van onderwijs en voeding voor de arme Borana kinderen die ver van de bestaande overheidsscholen wonen.

Dharito ligt op 16 km van Yabello een provinciaal stadje en op 580 km ten zuiden van Addis Ababa. De school met gemiddeld 350 - 400 scholieren, heeft een mix van meisjes en jongens in een verhouding van 4 : 7. Ook beschikt het over enkele slaapzalen waarin totaal gemiddeld 100 - 150 van de scholieren verblijven. De school wordt onderhouden en gerund door de Spiritians, waarvan Ton Leus er één was. Echter, de overheid is verantwoordelijk voor het onderwijzend personeel. De school beschikt over klas 1 (vergelijkbaar met groep 3 in Nederland) t/m klas 8 (vergelijkbaar met de tweede klas van het middelbaar onderwijs).

De school is door een Brabantse missionaris vormgegeven, in april 2007 is hij onverwachts overleden. Graag wilden wij zijn levenswerk afmaken. Zie ook www.abbatoon.nl voor het reisverslag wat zijn familie heeft geschreven n.a.v. hun bezoek in oktober 2007. Op deze website onder tab "ons bezoek", dag 7 vindt u diverse foto's van deze school tijdens de plechtigheid waarbij de school is omgedoopt in de naam van hun overleden broer.

De school verstrekt voedsel aan de scholieren om de ouders te overtuigen hun kinderen naar school te laten gaan, de scholieren van de nodige nutriënten te voorzien en om op deze wijze meer kinderen tijdens droogte en hongersnood in school te houden en te voorzien van onderwijs. Om dit beter te faciliteren hebben wij in 2008 een eetzaal gebouwd en in 2009 hier het nodige meubilair geplaatst.

 

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here