Kleuterschool Chikowa, Nkhotoakota District, Malawi

Kleuterschool Chikowa, Nkhotoakota District, Malawi

In 2021 is een start gemaakt om het niveau van het onderwijs op de Chikowa kleuterschool op een hoger plan te krijgen, door zowel een gekwalificeerde kleuterleider aan te trekken, als te zorgen voor educatieve materialen en een kleurrijke inrichting. In 2022 is een schooltuin aangelegd. 

Kleuteronderwijs is niet standaard in de meeste Afrikaanse landen, maar het blijkt dat als kinderen al op een kleuterschool kennismaken met het schoolritme en basisvaardigheden dit de kans op het succesvol doorlopen van basis en middelbaar onderwijs enorm vergroot.

De Chikowa kleuterschool werd in 2016 gebouwd. Het aantal aanwezige kinderen varieert tussen de 30 - 90. Net na de oogst, wanneer mensen meer inkomsten hebben, is de school overvol. Tijdens het droge seizoen is de school minimaal bezet.

De afgelopen jaren liet de kwaliteit van het onderwijs te wensen over, doordat er niet voldoende geld was om de salarissen van het onderwijzend personeel te betalen, laat staan leermaterialen aan te schaffen en de school te onderhouden. Dit alles zorgde ervoor dat het vertrouwen van de ouders in het onderwijs laag was.

Door te voorzien in, zowel de salarissen van het onderwijzend personeel, als de school op te knappen en leermaterialen aan te schaffen,  hebben we een positieve impact te hebben op de nieuwe generatie kleuters in dit gebied. In 2022 is het aan de kleuterschool grenzende land tot schooltuin ontwikkelen, om zo de kinderen dagelijks van een voedzame maaltijd te kunnen geven. Het aantal leerlingen groeit gestaag, het vertrouwen van de ouders in het schooltje is terug. 

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here