Scholierenfonds weeskinderen, Ruiru, Kenia

Scholierenfonds weeskinderen, Ruiru, Kenia

De grootste problemen in Kenia zijn gerelateerd aan armoede en weeskinderen, vaak in combinatie. Veel kinderen verliezen hun ouders door HIV/Aids. Meestal zijn het de grootouders of een tante die de verzorging proberen over te nemen. Echter vaak hebben zij niet de middelen om voor nog meer kinderen te zorgen. Als de ouders al bezittingen hadden, worden deze direct verdeeld onder ooms en tantes. Gevolg is dat veel wezen op jonge leeftijd op straat belanden, waarbij prostitutie en diefstal de gebruikelijke manieren zijn om te overleven. De kinderen raken geestelijk getraumatiseerd en zonder enige financiële middelen zijn de mogelijkheden om hun school af te maken minimaal.

De Covid-19 pandemie heeft dit negatieve effect nog eens versterkt, doordat de scholen 9 maanden lang gesloten waren, veel pleegouders zonder werk en daardoor huisvesting zijn komen te zitten en het aantal ongewenste (tiener)zwangerschappen is toegenomen.

 

Doel

Het doel van dit project is weeskinderen de kans te geven vanuit een normale gezinssituatie bij familieleden deel te nemen aan onderwijs, zodat zij de aandacht en begeleiding krijgen die niet-weeskinderen ook krijgen. Ondanks dat basisonderwijs gratis is in Kenia, zijn familieleden vaak niet in staat de extra kosten voor de benodigde schoolspullen en schooluniformen te dragen. Voor middelbaar, voortgezet en praktijkonderwijs komt daar het schoolgeld nog bij. Door deze kosten van de familieleden over te nemen, zitten de weeskinderen niet langer in een uitzonderingpositie.

Goede begeleiding en normale toegang tot onderwijs geeft deze kinderen een betere uitgangspositie om op een acceptabele manier op te groeien en nu en in de toekomst op een normale manier deel uit te maken van de samenleving.

Selectie criteria weeskinderen project:
• beide ouders zijn overleden
• zij leven in armoede en zijn niet in staat basisbenodigdheden te bekostigen
• zij wonen bij familie of grootouders die financieel niet in staat zijn om deze kinderen te ondersteunen
• zonder ondersteuning kunnen zij niet naar school (blijven) gaan
• zij hebben hulp nodig voor onderwijs, gezondheid en geestelijke ondersteuning
• zij willen graag zelf in dit project worden opgenomen

Vanwege het feit dat het aantal weeskinderen in Kenia enorm is toegenomen de laatste jaren en er daarnaast ieder jaar meer scholieren doorstromen vanuit het basis en middelbaar onderwijs, is ervoor gekozen te werken met een gelimiteerd aantal basisschoolkinderen en vaste budgetten per opleidingsniveau. Dit om het totale project haalbaar te houden en de leerlingen die starten en goed presteren de garantie te kunnen geven dat zij ook hun studie kunnen afmaken.


Daarnaast wordt er actief gezocht naar sponsoren voor specifieke leerlingen, of groepjes van leerlingen en diverse vakopleidingen om zo een zo groot mogelijke groep weeskinderen te kunnen helpen. Organisaties die ons hierbij een warm hart toedragen zijn o.a. RK Weeshuis, Weeshuis Doopsgezinden, Schrauwenfonds, Hofstee Stichting en Rotary Steenbergen

Voor het schooljaar 2021 steunen wij in Centraal Kenia 5 weeskinderen in het basisonderwijs, 12 in het middelbaaronderwijs,  4 op een vakopleiding en 3 op een HBO-opleiding. Een van de studentes die wij al sinds de middelbare school ondersteunen is Rose Mary. Sinds de start van het project in januari 2014 hebben dankzij onze ondersteuning al 6 weesjongeren niet alleen hun middelbare school maar ook een vakopleiding afgerond met onze ondersteuning. In 2016 en 2019 hebben projectbezoeken plaatsgevonden en ook is het project al een aantal maal geëvalueerd.

 

Lokale organisatie

MCESO is een lokale non-profit organisatie opgericht in 2000 met als doel om wezen en andere kwetsbare kinderen te ondersteunen en te beschermen tegen extreme armoede of misbruik in Ruiru district– Centraal Kenia. Deze organisatie probeert door middel van effectieve en duurzame programma's het leven van deze kinderen te verbeteren en hen te begeleiden naar volwassenheid.

Tevens concludeerde MCESO dat van alle hulpprojecten door overheden, internationale sponsors e.d. de meest cultureel passende, betaalbare en duurzame oplossing van dit probleem het financieren van onderwijs en gezondheidszorg voor de weeskinderen is terwijl zij worden ondergebracht bij familie. Op deze wijze is de financiële druk op familie veel minder, wordt er in kinderen geïnvesteerd zonder dat kinderarbeid wordt gepromoot en is het eenvoudig om het gebruik van de fondsen te monitoren zonder misbruik in de hand te werken.

Voor de grote groep kansarme jongeren die de middelbare school weinig succesvol hebben afgerond, richt de organisatie zich op inkomen genererende projecten zoals het opzetten van praktijkcursussen in naaien, typen en basiskennis word en excel, maar ook metaal- en hout bewerken en bouwvaardigheden. Hierdoor wordt het zicht op een vast en eerlijk inkomen en daardoor de kansen op een leefbare toekomst ook voor deze groep jongeren op termijn groter. Een actieve partner hierin is Tools4Change uit de Betuwe, die computers, naaimachines, en gereedschappen verzamelt, reviseert en opstuurt naar de regio. 

 

 

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here