Januari 2020:

De Ethiopische Tesfaye werkt als missionaris in het onderontwikkelde Gamella, een streek in Oost-Ethiopië waar de Anuak een moeizaam bestaan leiden. Onderwijs voor meisjes is iets wat nauwelijks aan de orde is. Toen Tesfaye in 2010 bij ons in Nederland was, hebben we samen ingezet op een groep meisjes om die door de middelbare school te begeleiden en te motiveren een vak te leren. Onderweg zijn we diverse meisjes verloren aan zwangerschappen en huwelijken maar zijn ook nieuwe veelbelovende jonge vrouwen ingestroomd. Jonge vrouwen die nu functioneren als rolmodellen en ervoor zorgen dat meer meisjes o.a. naar de middelbare school gaan.

Tesfaye schrijft op zijn Facebook Pagina: "Some of my students/workers/came to my office to thank me for everything which has been done from childhood until there College. I am very happy to be with you today.it was 16 years ago you were very small today how i am proud of you graduated from College and now you have job.As i did to you help others to go to school and be good always wherever you go. And i thank who supported you through me.God bless you."

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Januari 2017:

Ogato komt uit de streek rondom Gambella, een onrustig gebied in Ethiopië nabij de grens met Zuid Soedan. Zij behoort tot de Anuak een etnische minderheidsgroep die sterk wordt gediscrimineerd. De middelbare school afmaken is voor de meeste meisjes een mythe, daarna nog een vakopleiding komt helemaal zelden voor. Ogato heeft het geluk gehad te zijn opgenomen in het Gambella Scholierenfonds en daarna ook tijdens haar vakopleiding (3 jarige opleiding tot verpleegster) door ons te worden gesteund. ZIj vervult hiermee een voorbeeldfunctie voor de meisjes in haar omgeving. Trots op Ogato!

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Juni 2016:

De Nederlandse Anne Bolsius is met haar partner voor enige tijd (jaar? jaren?) naar Gambella, Ethiopië vertrokken. Zij vond onze website en heeft aangeboden "onze meiden" te interviewen. Dat viel nog niet mee. Niet alleen de taal (hiervoor was een tolk aanwezig) maar ook de cultuur en de beperkte kennis over wat er in de wereld te koop is, gaven weinig diepgang. Ethiopiers zijn geneigd het antwoord te geven wat wenselijk is. 

Hier dan het interview:

Ogato komt uit Akwaya Jok en ze is derde en tevens laatste jaars van een verpleegstersopleiding. Haar punten zijn erg goed en in augustus 2016 hoopt ze haar studie af te ronden. Zij vindt de opleiding leuk omdat ze graag anderen wilt helpen. Na school wil ze graag als verpleegster in het medische zorgcentrum in haar dorp werken zodat ze haar ouders, familie en ook de andere dingen in haar dorp kan helpen.

Ajeny komt huit het dorp Pimkyo en is tweede jaars. Zij vindt de opleiding tot verpleegster erg leuk maar ook moeilijk. Na school wil ze graag in het medische centrum in haar dorp werken, liefst om mensen te helpen die geen geld hebben om te betalen voor medische zorg.

Abang komt uit Akwaya Jok en is tweede jaars. De opleiding tot verpleegster is leuk en gaat haar goed af. Na haar opleiding wil ook zij graag terug naar haar dorp om haar ouders te helpen maar ook moeders met kinderen die ziek zijn.

Awane komt uit Abol, zij is eerste jaars en hoopt onderwijzeres te worden. De opleiding duurt 3 jaar. Ze vindt het nog niet moeilijk, haar favoriete vakken zijn scheikunde en Engels. Als ze haar diploma haalt, kan ze klas 1 t/m klas 8 les geven (groep 3 t/m onderbouw middelbare school). Ze hoopt straks les te mogen geven op het schooltje in haar dorp.

Manyot komt uit Nikow, zij is eerste jaars. De opleiding tot verpleegster is erg leuk maar ook erg moeilijk voor haar. Dit jaar leert ze veel over het menselijk lichaam en dat is erg interessant.  Na school zou ze het liefst in het lokale medische centrum werken om zowel haar ouders als de mensen in het dorp te helpen.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Oktober 2015:

In Ethiopië gaat het nieuwe schooljaar van start. Zojuist zijn de resultaten van het afgelopen schooljaar bekend gemaakt. In Gambella, bij de Anuak, is de verandering om meisjes naar school te laten gaan en te motiveren hun best te doen een moeizaam proces. Echter de drie meisjes die nu in het vervolgonderwijs - een opleiding tot verpleegster - doen het goed. Ogato is nu laatste jaars en zal eind volgend jaar als verpleegster aan werken, de andere twee meisjes hebben nog 2 jaar voor de boeg. Een vierde meisje gaat dit jaar van start. We hopen dat Ogato een voorbeeld rol kan gaan vervullen om meer meisjes en hun ouders te overtuigen dat trouwen op je 13de niet nodig is en een opleiding wel degelijk meer mogelijkheden biedt.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Ook sport is een belangrijk deel van het onderwijs, leren samenwerken en samenspelen. Kune Zuva heeft diverse sportteams voorzien van sponsorshirts - gesponsord door DSM. Deze Anuak meisjes worden via het scholierenfonds Gambella niet alleen gesponsord met t-shirts maar ook met hun toegang tot middelbaar onderwijs.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

2 januari 2014: Onze contactpersoon Saskia Kloezeman werkzaam voor North-South Consulting is op vrijwillige basis op bezoek geweest bij Ogato en de andere Anuak meisjes, die door de Katholieke Missiepost in samenwerking met Kune Zuva worden ondersteund om naar school te gaan. Zij heeft voor andere organisaties projecten in deze regio die zij opvolgt.

Saskia schrijft: 
Voor Anuak meisjes is school niet zo belangrijk, omdat ze van jongs af aan worden opgevoed om voor het huishouden en de kinderen te zorgen .... wat heb je dan aan school?
Daarnaast zijn de scholen nou niet echt van een hoogstaande kwaliteit in deze omgeving, waardoor dat kinderen (en vooral meisjes) niet echt worden gemotiveerd om naar school te gaan.
Voor meisjes is het een hele prestatie om hun school af te maken, omdat ze van meerdere kanten niet worden gestimuleerd dit te doen. Het is wel heeeeeel hard nodig dat meisjes van de Anuak (maar ook de andere 4 stammen) worden ondersteund in het naar school gaan.
Ogato heeft haar 10th grade afgerond en is van start gegaan met een middelbare beroepsopleiding tot verpleegster in Gambela town.

Ik heb het groepje meisjes toegesproken door het delen van ervaringen van andere stammen, waar meisjes ook hun school afmaken. Ik hoop dat mijn bezoek wat inspiratie heeft geboden voor de meiden om goed hun best te blijven doen.

 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

22 november 2013: Omdat Ogato het fonds nu gaat verlaten (zij gaat een verpleegstersopleiding doen!) is er plek voor een nieuwe Anuak scholiere, Awane Abola uit Pinkyo, Gambella. Awune is 15 en zit in klas 9 - 3de jaar middelbare school. Zonder onze hulp kan ze de middelbare school niet afmaken.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

De Anuak is een etnische groep in Oost-Afrika, zij wonen in dorpen langs de rivieren in zuidoost Zuid-Soedan en zuidwest Ethiopië vooral rondom Gambella.

De Anuak (circa 350.000 mensen 2012) zijn van oorsprong herders en boeren. Gambella is een tropisch warm gebied met rijke vruchtbare grond bewaterd vanuit de rivieren de Gilo, de Baro en de Akobo. Door de doorsnee Ethiopiër worden de Anuak gediscrimineerd en zijn land waar hij al generaties lang  op woont, afgenomen. Zij zijn herplaatst naar slechte landbouw grond, waar er nauwelijks toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en andere basisfaciliteiten is. Dit naast de zeer beperkte mogelijkheden tot ontwikkeling van het gebied.

Daarom is in 2011 besloten een proefproject te doen met 8 vrouwelijke scholieren, juist ook omdat er nauwelijks meisjes zijn die de middelbare school geheel doorlopen.

Eind 2003 vond er een genocide plaats, die van start ging met een bloedbad van 400 Anuak, volgens internationale verklaringen speelde de Ethiopische regering hier een belangrijke rol in. Natuurlijk ontkent deze elke betrokkenheid.

In de eerste helft van 2004 werden een twaalftal Anuak dorpen vernietigd, mannen, vrouwen en kinderen gedood, velden en huizen verbrand en groepsverkrachtingen uitgevoerd.  Er vertrokken meer dan 10.000 Anuak naar vluchtelingenkampen in Soedan en Kenia. De Ethiopische regering neemt het land van de oorspronkelijke bewoners af om het tegen lage prijzen aan investeerders te verkopen.


Eerdere etnische zuiveringen begin jaren 90 zorgde ervoor dat ruim 2000 Anuak vluchtelingen door middel van een vluchtelingenherplaatsingsprogramma naar Minnesota, USA emigreerden. Toen beschreef de overheid het land als vruchtbaar en onbewoond en wees het toe aan Ethiopiërs uit de noordelijke provincie Tigray.

Door de Anuak toegang te geven tot onderwijs en andere basisfaciliteiten kunnen zij zich ontwikkelen en hopelijk in de toekomst weer onafhankelijk worden en opkomen voor hun rechten.

 

Gepubliceerd in Achtergestelde groepen

Gambella ligt op de grens van Ethiopië en Zuid-Soedan. De belangrijkste stam is de Anuak. Zoals wel vaker in afgelegen achtergebleven gebieden is onderwijs voor meisjes een unicum. Zeker op de middelbare school zijn nauwelijks meisjes aanwezig. Meisjes worden gereed gemaakt voor het huwelijk niet voor middelbaar onderwijs. Vandaar dat wij hier sinds 2011 investeren in onderwijs voor meisjes.

In 2011 zijn we van start gegaan met 8 meiden uit verschillende dorpen. Onderwijs voor meisjes is  Een proefproject. Na een jaar bleek dat dit geen succesformule is. Toen is besloten om de meiden naar de missiepost te halen en daar de ruimte te geven om te studeren, te eten en te slapen. Een van de problemen van thuiswonen is, dat er 's-avonds geen licht is om te leren (rond 6 uur wordt het donker!) en overdag altijd andere dingen te doen zijn. 

We weten dat het moeilijk is om een cultuur te veranderen met betrekking tot onderwijs voor meisjes. Vaak gaat er meer dan een generatie overheen, maar ergens moet een begin worden gemaakt. In 2013 is het eerste meisje Ogato van de middelbare school afgekomen. Zij is direct van start gegaan met een middelbare beroepsopleiding tot verpleegster. Die zij eind 2016 heeft afgerond en sindsdien vervult zij een voorbeeldfunctie binnen haar stam.

Van de andere 8 meisjes hebben er 2 het nationale examen afgelegd. Twee andere meisjes zullen na de zomer niet terugkomen binnen ons project. De ene is uitgehuwelijkt en de andere heeft veel te weinig inzet getoond.

In 2015 bestaat het fonds uit vier meisjes Sunday Taferi, Atwa Markos, Manyot Ojulu en Awane Abulla. De twee meisjes die in 2014 het nationale examen hebben afgelegd, hebben niet voldoende  gepresteert om door te gaan naar klas 11 en 12, die een voorbereiding zijn op de universiteit. Echter gezien de totale achterstandspositie van deze bevolkingsgroep sluit dit aan bij onze verwachting. Daarom willen we deze meisjes (Paboya Ojwok en Ajangy Abidu) wel de kans geven om een praktische vervolgopleiding te doen tot verpleegster, waardoor zij zeker voor een meisje uit deze bevolkingsgroep een voorbeeldfunctie kunnen vervullen.

 In Juni 2016 heeft Anne Bolsius, een Nederlandse vrijwilliger die voor langere tijd woonachtig is in Gambella, de meiden die nu de vakopleiding tot verpleegster/ onderwijzeres volgen geinterviewd. Lees het interview.

Langzaam maar zeker behalen enkele meisjes hun diploma, in 2018 zelfs 7 jonge vrouwen. Hopelijk dringt het besef dat onderwijs ook voor meisjes heel belangrijk is, door tot de mensen binnen de Anuak-gemeenschap.

Voor 2019 hebben we naast 1 scholiere op de middelbare school ook 5 (Nagom, Ajuda, Achella, Ngainle, Marwa) die een vakopleiding tot onderwijzers doen, 1 jonge vrouw (Tame Agore)  die wordt opgeleid tot vroedvrouw en een meisje (Ariat) dat een HBO-opleiding is begonnen. 

Dat er veranderingen komen in de Anuak gemeenschap door het creeren van rol modellen wordt steeds duidelijk. Maar dit soort veranderingen gaan heel langzaam. Trots op ieder stapje!

Gepubliceerd in Opleidingen

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here