December 2023:

Tijdens de seminars van Esther in Tanzania tegen kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis komen er telkens weer meisjes in hoge nood op ons pad. Esther probeert deze zo goed mogelijk op te vangen tijdens de vakanties en voor het schooljaar een kostschoolplek te regelen. Wij zijn dan ook heel blij dat Stichting Do& Well heeft besloten twee van deze meisjes 'te adopteren' tijdens hun middelbare school periode van 6 jaar. Daarnaast heeft de stichting besloten om de komende 6 driedaagse seminars om meisjes te informeren over hun rechten met betrekking tot uithuwelijken (pas als ze 18 zijn) en besnijdenis (verboden) te financieren. Dit is geweldig nieuws voor ons maar vooral voor de Masai meisjes bij Esther.

Gepubliceerd in Acties

Mei 2023:

Evaline is bijna 8 jaar als we haar in januari ontmoeten. Haar ouders zijn overleden en een stiefmoeder 'zorgt' sinds een jaar voor haar. Het dorpshoofd van dit Masai dorpje in Tanzania contacteerde onze contactpersoon omdat hij zich zorgen maakt. Het meisje wordt hele dagen aan het werk gezet. De stiefmoeder heeft haar liever thuis aan het werk dan dat ze naar school gaat. Verder krijgt ze nauwelijks te eten en ook zichzelf wassen is tijdsverspilling. Net na kerst kregen wij de vraag of we konden helpen, naarstig zijn wij op zoek gegaan naar een sponsor en die hebben wij gelukkig gevonden. Omdat onderwijs een recht is, kon met behulp van de overheid Evaline worden meegenomen.

Fris gewassen met nieuwe kleren is ze in januari nnaar een kostschool gegaan, daar mag ze kind zijn en leren lezen en schrijven. Ze pikt het snel op, ondanks dat de lessen niet in haar moedertaal zijn. En met ouderdag, komen gewoon haar opvangzusjes de plek van haar familie in nemen.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Het bieden van een veilige plek voor meisjes tijdens hun middelbare school was tot voor kort een droom. Maar sinds 2022 kunnen we meisjes ook tijdens de schoolvakanties een veilig thuis bieden. Bij hun ouders is de kans op gedwongen uithuwelijking en besnijdenis heel groot. 

 

Als we in 2017 echt van start gaan met driedaagse sessies per school om kinderen op hun rechten te wijzen, komt er bij elke school minstens 1 schrijnend 'geval' langs. Esther onze contactpersoon en voormalig studente, probeert op allerlei manieren deze meisjes te helpen en een veilig thuis te bieden. Waar mogelijk praat ze met de ouders. Ieder meisje wat thuis woont, geeft geen extra kosten voor Esther met betrekking tot eten en persoonlijke verzorging. Echter regelmatig worden de meisjes dan toch gedwongen uitgehuwelijkt en bezwangerd. 

 

Hoe fijn is het dat we sinds 2022 een vaste sponsor hebben (Stichting MOKK) waardoor in 2022 acht en in 2023 zelfs twaalf  meisjes vast worden ondersteund, waarnaast een prive persoon nog twee meisjes financieert. Hierbij komt de droom van Esther weer een stapje dichterbij. Ze huurt een huis waar de meisjes tijdens de schoolvakanties kunnen verblijven. Ze zoekt voor alle meisjes een passende kostschool, regelt uniformen, schoolspullen, zeep e.d. Veertien meisjes waarvan enkele pas beginnen aan de basisschool en een paar bijna klaar zijn met de middelbare. Samen veranderen ze de toekomst.

Gepubliceerd in Opleidingen

Juni 2022:

In Dimeka, een stadje in Zuid Ethiopië circa 750 km van de hoofdstad Addis Ababa op een hoogte van 1100 meter boven zeeniveau wonen circa 10.000 mensen. De populatie groeit.  Mensen leven van handel, het verbouwen van gewassen of als ambtenaar.  De stad is bekend door zijn toerisme waar mensen de lokale bevolkingsgroepen komen "bezichtigen". 

 

Steeds meer kinderen in de kleuterleeftijd worden bedreigd door de negatieve invloed van armoede, ondervoeding en slechte leeromstandigheden. Jarenlang hebben wij daarom geholpen met goed kleuteronderwijs waar ook een maaltijd beschikbaar werd gesteld. Echter ondervoeding is vaak het gevolg van slecht uitgebalanceerde nutrienten. Het is een gegeven dat melk hier een positieve rol in speelt. Om dit project zelfvoorzienend te maken, is besloten melkkoeien aan te schaffen, passende behuizing te bouwen en in de opbouw van het project een betaalde kracht in te huren om de koeien optimaal te verzorgen. Op termijn zal hij betaalt moeten worden vanuit het project. 

 

De eerste resultaten zijn positief. 87 kinderen, waarvan 21 uit de Hamar stam, krijgen op dit moment twee keer per week melk. Op termijn gaan meer koeien melk geven en zal de hoeveelheid melk en ook het aantal kinderen verder worden uitgebouwd. 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Maart 2022:

Chaseta droomt ervan om verpleegster te worden.  Ze is nu 14 jaar oud. Naar school gaan is voor kinderen met Albinisme best ingewikkeld. Ze kunnen namelijk niet alleen over straat, de kans dat ze dan worden ontvoerd is groot, zie ook: Albinisme in Malawi. Een veilige kostschool is noodzakelijk. Daarom helpen wij vanaf dit jaar 6 Malawische jongeren die door Albinisme erg kwetsbaar zijn zowel voor te veel zon als voor de boze buitenwereld, met een veilige plek op een kostschool, waaronder dus Chaseta. 

Albinisme wordt veroorzaakt als beide ouders drager zijn van het gen. In veel gevallen verlaten de vaders hun vrouw voor een nieuw gezin en blijft de moeder (met of zonder zelf Albinisme te hebben) achter met de kinderen en moet dan maar zien hoe ze die veilig kan houden. Kosten voor een kostschool zijn dan vrijwel nooit op te brengen.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Februari 2022:

Theresia komt uit het gebied rond Arusha, Tanzania. Ze is 14 jaar oud en woont samen met haar zusje Clara bij haar moeder die, na 5 jaar bedelen op straat, nu overleefd door de verkoop van een paar groenten. Haar vader mishandelt hen en heeft de kinderen niet erkent, hij maakt veel ruzie en is erg agressief. HIj heeft in zijn agressie twee vingers van haar moeders hand afgesneden. Hierdoor is haar moeder arbeidsongeschikt. Dit is de reden dat Theresia droomt om advocaat te worden. Juist om mensen zoals haar moeder bij te kunnen staan. 

Theresia haar moeder is niet in staat haar kinderen naar school te laten gaan, ze is nauwelijks in staat om samen te overleven. In het verleden kregen ze hulp van een man uit USA, deze is echter aan Covid overleden waardoor de kinderen ineens weer thuis zaten. Voor Theresia is dit niet veilig, haar vader mag dan ook niet weten waar zij naar school gaat of tijdens de vakanties verblijft.

Theresia is een goede studente en is super blij dat er toch weer een middelbare school voor haar is gevonden en dat zij daar nu de komende 6 jaar heen kan. De hulp van Esther van Every Child Counts (ECC) is bij dit soort zaken cruciaal. En haar moeder heeft nu een mond minder te voeden. 

 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

In het zuiden van Ethiopië, op ruim 450 km van de hoofdstad Addis Abeba, is een kleine dagkliniek Sint Joseph voor medische zorg voor de plattelandsgemeenschap. De kliniek wordt gerund door Zuster Aster, een dame die van aanpakken weet.  In 1996 is de kliniek opgericht door Italiaanse missionarissen, echter deze zijn in tussentijd allemaal vertrokken en/of  overleden en de Ethiopische lokale zusters proberen de kliniek zo goed mogelijk draaiende te houden. Echter fondsenwerving e.d. is iets waar zij geen ervaring mee hebben, waardoor de kliniek langzaam maar zeker steeds verder is verouderd. 

Het werkgebied bestaat uit de omringende gemeenschappen waar een totale populatie van ruim 100.000 inwoners, samen met 3 andere gezondheidscentra verzorgen ze de medische zorg. Jaarlijks wordt de kleine kliniek bezocht door een 4000 - 5000 patiënten. Negentig procent van de inwoners leeft van landbouw en leiden een karig bestaan. Deze achtergestelde bevolkingsgroep heeft nauwelijks toegang tot medische hulp en is in de meeste gevallen niet in staat hiervoor iets te betalen. Mensen moeten vaak een afstand tot 50 km overbruggen om naar de kliniek te komen.

Voor een groep oude mensen is er ook een soort voedselbank. Wekelijks wordt er eten uitgedeeld om te zorgen dat deze mensen niet geheel ondervoed raken.

De belangrijkste behandelingen voor deze patiënten bestaan uit lokale ziekten zoals malaria, tropische ziekten, diarree, oogontsteking, brandwonden, darmklachten, reuma, ondervoeding, zwangerschapsgerelateerde zaken e.d.  Vanuit de overheid is er geen steun anders dan TB en HIV medicatie, die gratis wordt verstrekt.  Voor serieuze operaties is er een groot ziekenhuis op 160 km afstand in Sodo Hossana.

De roep om hulp, zeker tijdens de Covid-pandemie, is groot. Een kliniek waar zelfs geen toiletten zijn, doordat deze door heftige overstromingen letterlijk zijn weggespoeld, daar kunnen wij ons niets bij voorstellen. Dankzij een anonieme Nederlandse NGO zijn wij in staat geweest nieuwe toiletten te bouwen, zodat niet alleen het personeel maar ook de patiënten op een normale manier naar het (hurk)toilet kunnen. 

Daarnaast is de kliniek gemoderniseerd met een computer, printer, scanner, generator, tv's voor medische voorlichting, nieuwe inrichting waaronder ook een zuurstofmachine en een koelkast. Zwangere vrouwen die in de kliniek bevallen, patiënten voor de eerste hulp, covid-patiënten en kinderen voor vaccinatie, kunnen nu veel beter worden geholpen. 

Gepubliceerd in Achtergestelde groepen

Augustus 2021:

Voor Kalkidan zit het erop, ze heeft gestudeerd aan de Universiteit van Jimma in het Westen van Ethiopië. 

Drie jaar geleden kwamen wij met Kalkidan in contact.  Opgegroeid in een weeshuis was er niemand om haar te steunen tijdens haar vervolgstudie. Weeshuizen en basis/middelbaar onderwijs worden vaak vanuit de kerk bekostigd, zo ook voor Kalkidan. Hopelijk kunnen we binnenkort melden dat ze aan het werk is, met een diploma in sociale wetenschappen mag dit geen probleem zijn.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Juni 2021:

Het voorkomen van kindhuwelijken en meisjesbesnijdenissen is een belangrijke missie voor stichting ECC (every child counts) gerund door Esther, Esuvat en Nelson. Esther informeert hier de meisjes van lokale bais en middelbare scholen over hun rechten, mogelijkheden en kansen. Dit terwijl Nelson het gesprek aan gaat met de jongens. Een cultuurverandering is noodzakelijk want ondanks dat kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis (FGM) bij wet zijn verboden, vindt het nog veelvuldig plaats.

 

ECC heeft voor basis- en middelbare scholen een 3-daags programma ontwikkeld waarbij Esther samen met Esuvat de meisjes informeert over hun rechten, mogelijkheden en kansen. Dit terwijl Nelson het gesprek aan gaat met de jongens.

ECC heeft van de regionale overheid toestemming om op 14 scholen deze 3-daagse voorlichtingscursus te geven, maar om dit te kunnen doen zijn fondsen nodig, circa 540 Euro per school. Met de door Stichting Hofstee toegezegde € 2000,-- kunnen weer 3 tot 4 scholen worden bezocht en geïnformeerd, waardoor het uiteindelijke doel: uitbanning van gedwongen kindhuwelijken en meisjesbesnijdenissen, weer een stukje dichterbij komt.

 

Gepubliceerd in Acties

April 2021

Lusi (23) studeert af. Zeven jaar geleden maken we voor het eerst kennis met Lusi. Wij hielpen een groepje van 8 meisjes van de Hamar stam met wat geld zodat ze hun middelbare school konden afmaken.  Lusi was een van hen. Jaren later komen we Lusi weer tegen, wanneer ze wederom onze hulp hard nodig heeft. Zojuist is Lusi afgestudeerd in de richting plantkunde.  Een hele prestatie als je uit een gemeenschap komt, waar meisjes veelal niet geacht worden om naar school te gaan, laat staan om te studeren. Waar de meesten zelfs nog gekleed gaan in dierenhuiden, een totaal andere wereld. 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here