Dassanech, Ethiopië

Dassanech, Ethiopië

De Dassanech is een etnische groep die officieel tot Ethiopië behoort, die tussen Ethiopië, zuid Soedan en Kenia rondtrok. Volgens de laatste volkstelling uit 2012 zijn er 82,000 Dassanech. De Dassanech zijn van oorsprong pastorale mensen, maar in de afgelopen jaren steeds vaker agro-pastoraal. Doordat ze gedurende de afgelopen 50-jaar een groot deel van hun land kwijt zijn geraakt, hebben ze veel van hun schapen, koeien en geiten verloren. Ook hebben zij een explosieve bevolkingsgroei doorgemaakt en is hun aantal in de afgelopen 10 jaar verdubbeld. Tegenwoordig bevinden de meeste Dassanech zich langs de Omo-rivier en het Turkana meer, hier proberen zij gewassen zoals sorghum, maïs en bonen te telen. Echter langs de rivier is de kans op ziekten veel groter waardoor de kindersterft toe neemt. Van oudsher was hun vee zeer belangrijk, hun geiten en runderen voorzien in melk, bloed en huiden om een dak, slaapmatten, kleren of schoenen van te maken. Maïs wordt gewoonlijk geroosterd en van sorghum wordt bier gemaakt.

De Dassanech die hun vee verloren zijn, zijn daarmee ook in status omlaag gegaan. Zij wonen op de oevers van het Turkana meer en leven van de jacht op krokodillen en visserij. Vrouwen dragen een geplooide koeienhuidrok,  kettingen en armbanden, meestal worden zij rond 17-jarige leeftijd uitgehuwelijkt. De mannen dragen een geruite doek om hun taille en trouwen rond hun 20ste jaar.

Weinig Dassanech komen verder dan de lagere school, als ze al enig onderwijs volgen, Kune Zuva heeft echter in de begin jaren van haar bestaan twee Dassanech - jongens geholpen met de middelbare school. Arbanesh wilde graag veearts worden, maar doordat hij voor zijn opleiding naar de "stad"  Arba Minch ging, raakte hij verstrikt tussen twee culturen. Zijn familie verwacht veel van hem omdat hij de middelbare school heeft afgemaakt, voor hem is jammer genoeg drank te vaak de manier om hier mee om te gaan.

Gino is ook een Dassanech, wij hebben hem enkele jaren gesteund, hij heeft echter de middelbare school niet afgemaakt. Toen zijn vader werd doodgeschoten door de Turkana werd hij verantwoordelijk voor zijn broers en zussen.

 

Stammenoorlog Turkana - Dassanech

De missiepost, genaamd Todonyang, is gevestigd op het grensgebied tussen twee stammen, de Dassenech en de Turkana. Todonyang stelt basisfaciliteiten zoals een gezondheidscentrum en onderwijs voor beide stammen beschikbaar. De strijd tussen deze twee stammen gaat voornamelijk over toegang tot water en grasland. Het is een ruig woestijnachtig gebied met een zeer beperkte infrastructuur en zware klimatologische condities.

Door de stammenstrijd is het een onveilig gebied en elk jaar verliezen tientallen Turkana's en Dassenech's hun leven. Ook het weinige bezit heeft te lijden onder de stammenoorlog bijvoorbeeld vee, visbenodigdheden en boten. Verder wordt de mobiliteit beperkt, kunnen de gemeenschappelijke graslanden niet worden gebruikt en is er nauwelijks toegang tot levensreddende diensten.

De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in meer waterwingebielden voor menselijke en dierlijke consumptie. Betere toegang tot sociale diensten als onderwijs en gezondheidspost.

Zonnenpanelen:

De missie heeft een eerste hulpcentrum gebouwd op de grens van het leefgebied van de Turkana en de Dassanech. Hierdoor kunnen beide stammen 24 uur per dag het hulpcentrum bereiken.

Om een idee te geven, in het gebied bevindt zich 1 arts op 75.000 patiënten. De levensverwachting is 47 jaar en de kindersterfte ligt hoog. Er zijn drie ziekenhuisjes in een gebied van 77.000 km2. De dichtsbijzijnde arts en chirurg bevindt zich op 55 km afstand via een vrijwel niet bestaande weg door de woestijn. Echter dit ziekenhuis heeft veel te korten, is in slechte staat en heeft nauwelijks faciliteiten en voldoende medewerkers. Kakuma ziekenhuis op 350 km van Tondonyang is het dichtbijzijnde ziekenhuis waar goede medische zorg kan worden gegeven.

Het sterk toenemende aantal medische noodgevallen vanuit het gebied m.n. het grensgebied "niemandsland" tussen Kenia en Ethiopië, was de belangrijkste reden om de gezondheidsfaciliteiten te verbeteren.

Kune Zuva heeft in 2009 geïnvesteerd in zonnepanelen, zodat 's-nachts licht aanwezig is om bijvoorbeeld slangenbeten direct te behandelen. Maar ook om de koelkast met de nodige vaccins draaiende te houden.

Vredesonderhandelingen:

In 2010 hebben wij geïnvesteerd in een vredestraject. Hierbij zijn de stamoudsten uit de verschillende Turkana en Dassanech dorpen samen gekomen om communicatie en overlegstructuren op te zetten. Daarnaast zijn gemengde workshops gegeven over gezondheid en voeding, vrede en verzoening, water, hygiëne en duurzaamheid. . Deelnemers van beide stammen zijn evenwichtig aanwezig. Enige tijd leek dit succes te hebben, totdat een paar dronken jonge strijders weer iemand doodschoten en de gevechten inclusief het levein in dagelijkse angst weer opnieuw begonnen.

 

 

 

 

Meer in deze categorie: « Noodhulp Anuak, Ethiopië »

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here