Financieel Overzicht 2015

 

Financieel Jaarverslag 2015 - Stichting Kune Zuva

Balans 31 December 2015
Kas
0
Eigen vermogen
11.600
Bank
35.300

Reserv. 2016 **

Overige res.***

22.200

1.500

Totaal activa          35.300 Totaal passiva
35.300

 

Overzicht van baten en lasten 2015

Giften algemeen
      17.192
     
Giften specifiek
      14.393
Projecten Afrika
34.165
Subsidies
              0
Diverse kosten 205
Rente
          480
     
Bij:          
Mutatie RLP 15/16*
       5.580
     
Totaal baten
      37.645
Totaal lasten 34.371
      Saldo
3.274

 

* Mutatie reservering lopende projecten:

Vrijkomend: Reservering lopende projecten 2015   27.780
Af: **Reservering lopende projecten 2016   22.200
  Mutatie res. lopende projecten '15/'16  5.580

*** Overige reserveringen: giften ontvangen voor specifieke kinderen in Ethiopië & Zimbabwe - voor hun opleiding in de toekomst

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here