Februari 2022:

De 15-jarige Elizabeth geeft aan dat ze graag haar "sponsor" wil ontmoeten. Onze contactpersoon ter plaatse zet een Facetime Moment op. Nou die techniek kent Elizabeth niet, zij en haar moeder worden ineens heel stil. Elizabeths vader is overleden en haar moeder heeft moeite haar kinderen naar school te laten gaan. Elizabeth heeft 3 broers en 3 zussen. Alleen haar broertje John, die 10 jaar oud is, gaat naar de baisschool, groep 3. 

 

Elizabeth is gek op zingen en lezen. Ze zou het liefst verpleegster worden. Tijdens de facetimen lukte het niet een glimlach te ontvangen, maar na afloop, zie foto, gelukkig wel. Sinds dit jaar mag ze met onze steun naar een veel betere basisschool, namelijk degene die wij hebben helpen bouwen in Thon Aduel. Juist omdat ze in haar houding, inzet en interesse opvalt en duidelijk een doorzetster is. In de toekomst gaan we zeker nog meer van Elizabeth horen. 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Juni 2020:

Ook vandaag wordt hard gewerkt om de gemeenschapstuin weer een stukje verder te ontginnen. Met behulp van de fondsen van Stichting Haella zijn er ossen en een ploeg geregeld, zaden aangekocht.

In Zuid Soedan zijn veel mensen van huis en haard verdreven om ergens op een veilige plek een nieuw leven op te bouwen. Zo ook de bewoners van Neemthok.

Deze nieuwe samengestelde gemeenschap wil graag in vrede groeien door voor hun kinderen toegang tot onderwijs maar niet op een lege maag, maar ook te zorgen dat een ieder in de gemeenschap toegang heeft tot voldoende voedsel, de ouderen, de weduwen maar ook de gehandicapten. Deze samengestelde gemeenschap blinkt uit in gemeenschapszin. Uitbreiden van de gemeenschapstuin (start tuin 2017), is het wenselijk om in tijden van honger de zieken, ouderen en jonge kinderen toch te kunnen voeden. Om het gemeenschappelijke land eenvoudiger te kunnen bewerken, zijn wat gereedschappen aangeschaft, ossen en ploegen geregeld, daarnaast worden op dit moment ook speciale droogte resistente zaden voor groenten en granen aangeschaft.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Tientallen jaren van burgeroorlog, onderdrukking, religieuze en stammenconflicten lieten diepe sporen achter in Zuid-Soedan. Mensen zijn hier hun waarde en normen verloren; conflicten worden met geweren uitgevochten in plaats van uitgepraat. Er is geen regulier onderwijs geweest sinds 1955. Toch wil de nieuwe samengestelde gemeenschap Neemthok graag in vrede leven, hun kinderen onderwijs bieden, voldoende eten hebben en zorgen voor hun ouderen, weduwen en gehandicapten.

 

Achtergrond:
Neemthok bestaat uit circa 7000 mensen van de Dinka stam. De mensen zijn herplaatst vanuit conflictregio's naar dit relatief veilige woongebied. In grote delen van het land is het nog onrustig. Rondom Neemthok bewaakt het leger de vrede en biedt bescherming. Honger is, naast de burgeroorlog, de andere grote vijand van de bevolking.

De overheid heeft land verdeeld onder de herplaatste gezinnen. Sommigen van deze gezinnen hebben een stukje van hun land gedoneerd aan de kerk om er een school en kerk te bouwen. Echter omdat het gedoneerde vlakke land regelmatig blank staat door overvloedige regenval, is de grond niet geschikt voor bebouwing. Hierdoor is het wel vruchtbaar en gedijen ook fruitbomen goed, daarom is gekozen het land als gemeenschapstuin te gebruiken. Enkele jaren geleden is er een waterput geslagen, waardoor er altijd water beschikbaar is. De opbrengst is bedoeld voor schoolmaaltijden en voor kwetsbare mensen in hun gemeenschap. De tuin is 1200 meter lang en 400 meter breed. Een deel is al zaai- en plantklaar, de rest bestaat nog uit ruige bebossing e.d. Langzaam maar zeker wordt dit door 56 gezinnen geruimd en onderhouden. Dit project is in 2017 gestart, een organisatie (World Mercy Funds) heeft voor 9900 USD een boorput geslagen, dit helpt heel erg om de voedselproductie van de gemeenschap ook in droge tijden op gang te houden. Een groep vrouwen heeft in 2018 een uitgebreide basistraining gehad in landbouw: land bewerken, zaaien, planten verzorgen en vermeerderen. Ieder jaar brengen ze het geleerde beter in praktijk en neemt de oogst toe.

Programma:
Overvloedige regenval heeft recent de oogsten in de omgeving zwaar beschadigd. Gelukkig staan de planten van Neemthok er goed bij, omdat de grond van de tuin net iets hoger ligt. Voedselvoorziening, juist in de maanden voordat het regenseizoen begint, heeft hier de hoogste prioriteit. Iedere bijdrage om hen te helpen bij hun inzet voor voedzame maaltijden voor de meest kwetsbaren, is zeer welkom. De eerste fondsen die Kune Zuva ter beschikking stelde, zijn besteed aan hitteresistente zaden, wat gereedschap en het inhuren van ossen met ploegen.

Voor bewerking van het land zijn nog te weinig ossen, ploegen maar ook gieters en dergelijke beschikbaar. Verder is een goede omheining noodzakelijk. Behalve vraat (door dieren) wil men namelijk ook graag dief- stal voorkomen: afgelopen jaar is een deel van de groenten voortijdig ‘s nachts geoogst en meegenomen door dieven.

Omdat de oorlog al zo lang duurt, ligt de eigen productie in Zuid-Soedan grotendeels stil. Producten als gieters en prikkeldraad moeten daarom vanuit Oeganda of Kenia worden geïmporteerd wat erg duur is. Niet alleen zijn de afstanden groot, maar ook doordat de wegen slecht of niet bestaand zijn en de doorgang door conflictgebieden militaire begeleiding vereist.

Om deze gemeenschapstuin succesvol uit te bouwen, is onze hulp juist voor het verder ontginnen en omheinen noodzakelijk. Daarvoor zijn ploegen, ossen maar ook prikkeldraad en gieters nodig. Daarna kan deze tuin zelfstandig verder.

Doelgroep
Schoolgaande kinderen - (776 kinderen) en de kwetsbare mensen (bejaarden (40), zieken (nu 13) en gehandicapten (7) ) - het uiteindelijke doel van de gemeenschapstuin is dat de kinderen dagelijks een volwaardige maaltijd op school krijgen, op dit moment is dit maar een aantal maanden per jaar mogelijk. De kwetsbare mensen horen 3 maaltijden per dag te krijgen. In 2020 kan er eindelijk weer een stuk land worden ontgonnen en hitteresistente zaden worden aangeschaft door de steun van Stichting Haella.

Gepubliceerd in Achtergestelde groepen

Mei 2020:

In Zuid Soedan zijn veel mensen van huis en haard verdreven om ergens op een veilige plek een nieuw leven op te bouwen. Zo ook de bewoners van Neemthok.

Deze nieuwe samengestelde gemeenschap wil graag in vrede groeien door voor hun kinderen toegang tot onderwijs maar niet op een lege maag, maar ook te zorgen dat een ieder in de gemeenschap toegang heeft tot voldoende voedsel, de ouderen, de weduwen maar ook de gehandicapten. Deze samengestelde gemeenschap blinkt uit in gemeenschapszin. Uitbreiden van de gemeenschapstuin (start tuin 2017), is het wenselijk  om in tijden van honger de zieken, ouderen en jonge kinderen toch te kunnen voeden. Om het gemeenschappelijke land eenvoudiger te kunnen bewerken, hiervoor zijn gereedschappen zoals schrepels, waterkannen, schoppen, kruiwagens e.d. heel wenselijk, daarnaast ook speciale droogte resistente zaden voor groenten en granen. 

Stichting Haëlla helpt de bewoners van Neemthok met hun gemeenschapstuin met een bedrag van 2000 Euro om zaden en gereedschap aan te schaffen. De waarde van dit bedrag is voor deze gemeenschap enorm groot, waarvoor dank.  

Gepubliceerd in Acties

 September 2019:

Gymnasium Juvenaat in Bergen op Zoom heeft dit jaar voor de tweede keer geld in gezameld om te bouwen aan de school in Zuid Soedan. Begin september is Fr. Boniface Insenge een week in Nederland en wat is er dan leuker om de leerlingen zelf te bedanken.

De Keniaanse Fr. Boniface werkt als missionaris in Zuid Soedan, een pittige opdracht en dat wil hij graag aan de leerlingen van het Juvenaat uitleggen. Twee dagen lang is hij aanwezig om gastlessen te geven en vragen te beantwoorden. Zelfs de rumoerigste klassen zijn onder de indruk, luisteren en stellen allerlei vragen.  De lessen waar hij bij aanschuift zijn Engels en maatschappijleer, volgens de betreffende leraren een groot succes. 

 

Juvenaat vermeldt zelf op hun Facebookpagina over dit bezoek:

Bijzonder bezoek
Het gebeurt niet vaak dat we na een sociale actie persoonlijk bericht krijgen van ‘het goede doel’ – en het gebeurt al helemaal niet vaak dat dat goede doel ook een gezicht voor ons krijgt. Nu wel!
De afgelopen dagen was Boniface Muema Isenge bij ons op school – voor een bijzonder bezoek. Vanuit Zuid-Soedan was hij hierheen gekomen om te vertellen én te laten zien hoe de opbrengsten van onze twee acties voor stichting Kune Zuva (2016 en 2019) zijn gebruikt om een basisschool in Thon Aduel op te zetten.
Een mooi verhaal: hoe iets simpels als een klaslokaal een gemeenschap kan verbinden - en hoe een school vervolgens gemeenschappen onderling weer dichter bij elkaar kan brengen, in een regio die nog steeds te maken heeft met veel spanningen.
De vele foto’s en video’s van onze ‘zusterschool’ maakten de realiteit én de vooruitgang in Thon Aduel zichtbaar voor leerlingen en medewerkers. En Boniface? Die kan het Juvenaat met onze groepsfoto nu een gezicht geven voor iedereen ter plaatse!  "

Gepubliceerd in Laatste nieuws

April 2019:

Vanaf de avond van 28 februari tot de middag van 1 maart werd er actie gevoerd.  Het Gymnasium Juvenaat in Bergen op Zoom heeft jaarlijks een sociale actiedag, dit jaar is voor Kune Zuva met haar schooltje in Zuid Soedan voor de tweede maal gekozen, eerder was dit in 2016 het geval. 

Het eindbedrag is eindelijk officieel: 12.328,53 Euro, wat een geweldig resultaat. Een kleine school waarvan een ieder actie voert op één speciale dag in het jaar gedurende de Vastentijd. Het geld gaat worden gebruikt om de school in Thon Aduel, Zuid Soedan verder uit te bouwen. Zodat alle kinderen uiteindelijk les krijgen in een lokaal op een stoel aan een tafeltje ipv onder een Mango boom met wind, stof en andere concentratieverstorende elementen.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Februari 2019:

Vicky (17) en Eliza (15) woonden tot voor kort met hun broertje (met "waterhoofd") en moeder die een oog mist, in Rumbek, Zuid-Soedan. De meisjes willen heel graag de middelbare school afronden en geen honger meer lijden. Daarom hebben zij hulp gezocht om vanuit Rumbek naar het vluchtelingenkamp Kakuma in Kenia te verhuizen. Onze hulp is ingeroepen om daar naar kostschool te gaan zodat ze ook zeker zijn van eten. 

Wij hebben via onze contacten in Kenia een broeder gevonden, die daar woont en werkt. Hij heeft contact met de meisjes opgenomen, samen met hen de benodigde zaken aangeschaft zoals een matras en een schooluniform en het schoolgeld betaald. Hij heeft ons beloofd om regelmatig met de meisjes samen te zitten en zaken op te volgen.

De efficientie van deze broeder tot nu toch is fantastisch. Wij zijn blij dat we deze eigenzinnige dames kunnen helpen hun toekomst in eigen hand te nemen. Wel blijkt het schoolgeld wat hoger uit te vallen dan verwacht, omdat deze meisjes geen Keniaans paspoort hebben en blijkbaar de Keniaanse regering alleen voor de keniaanse studentes een stukje subsidieert. Op de foto de meisjes samen met de nieuwe contactpersoon ter plaatse. 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Januari 2019:

Gymnasium Juvenaat kiest wederom voor uitbreiding van de school in Thon Aduel,  Zuid Soedan. Ook dit jaar zal op 1 maart 2019 de sociale actie dag ovan het Juvenaat, naast het inzamelen van geld door sponsorlopen, zwemmen, fietsen, tuinieren en koekjesbakken, wederom een diner waarvan de opbrengst onderdeel uit maakt van de inkomsten van de Sociale Actie, wordt verzorgd door de jongeren uit 5 Gymnasium. 

 

Bijgevoegd de brief aan de leerlingen:

"Beste leerlingen van klas 5,

Vorige week is het doel van de sociale actie 2019 bekend gemaakt. Het is, net als in 2016, Thon Aduel, een project in het land Zuid Soedan.

Zuid Soedan is een heel jong land dat in 2011 zelfstandigheid kreeg. De zelfstandigheid leidde echter niet tot rust. Er brak een burgeroorlog en daar hebben de bewoners van Zuid Soedan ernstig onder geleden. Sinds 2017 is het er relatief rustig. Het land en de mensen die er wonen hebben echter hard hulp nodig om het land op te bouwen.

In 2016 hebben we als school meer dan € 16.000 opgehaald. Het is een voorbeeld van een succesvolle Sociale Actie waarin leerlingen van het Gymnasium Juvenaat het verschil maken voor kinderen in Zuid Soedan. Vóór de Sociale Actie van 2016 werd er les namelijk gegeven onder twee grote bomen. Dankzij de Sociale Actie van 2016 kon er gestart worden met de bouw van de school en werd het eerste lokaal gebouwd. De eerste klassers konden gebruik maken van het lokaal wat ook de naam "het Juvenaat" draagt. Het was een eerste stap en het zorgde ervoor dat Thon Aduel aan grotere hulporganisaties kon laten zien dat het echt mogelijk is een school daar te bouwen en onderwijs op een goede manier te organiseren. Daardoor hebben ze geld gekregen om een blok van 4 klaslokalen te bouwen en die worden volgende maand in gebruik genomen.

Thon Aduel is een breder project dan alleen de school. Er zijn ook ploegen aangeschaft en er is een schooltuin aangelegd, zodat de kinderen leren hun eigen eten te verbouwen. Honger is namelijk het grootste probleem in Zuid Soedan. De opbrengst van pinda's en sorghum afgelopen jaar was super. Hierdoor krijgen de kinderen eten en zitten ze niet met een lege maag in de schoolbanken.

De school is echter nog niet af. Er zijn nog enkele leerjaren die geen eigen lokaal hebben. Met de opbrengst van de Sociale Actie van het Juvenaat van dit jaar gaan we in elk geval proberen het lokaal voor klas 6 te bouwen. En hopelijk komt ook dan de bouw van het laatste lokalen in zicht. Doel is om in 2020 de basisschool compleet te hebben zodat de eerste leerlingen nationaal examen mogen doen. En dan kan er hopelijk verder worden gebouwd aan een middelbare school. Dat is een heel mooi doel en zeker waard om daar een steentje aan bij te dragen.

De Sociale Actie van klas 5 is het souper. Jaarlijks organiseren de leerlingen van leerjaar 5 een etentje voor ouders en belangstellenden en dat is al jaren een succes. Het is een stevige klus, maar ook een uitdaging die leerlingen in klas 5 aankunnen. Van alle leerlingen in klas 5 wordt een bijdrage aan het souper verwacht, maar we zoeken nu ook vooral een paar leerlingen die als hoofdorganisatie souper hun schouders eronder willen zetten. Die leerlingen nodig ik graag uit om bij mij langs te komen (of een mailtje te sturen) en dan spreken we door hoe een organisatie van het souper vorm krijgt."

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Maart 2018:

Een jaar geleden is het eerste lokaal van de basisschool in gebruik genomen.  Foto genomen eerder deze week laten zien dat het schoolleven in Thon Aduel bruist. De kinderen houden met hun "heksenbezem" het stoffige schoolplein netjes. Doordat onze contactpersoon het succes van dit eerste lokaal aan andere sponsoren kan laten zien, heeft hij recentelijk een toezegging om nog 4 lokalen te kunnen bouwen. Geweldig nieuws voor Thon Aduel. 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Oktober 2017:

"We hebben twee ploegen voor de schooltuin gekocht"... tja wie denkt er dan nog aan zoiets... getrokken door twee ossen? In Zuid Soedan is dit de dagelijkse praktijk. In april 2017 is het klaslokaal in gebruik genomen, door een meevaller mbt de kosten voor de meubilair was er budget over voor de ploegen, spades, wat fruitbomen en diverse zaden. Leren zelf je eten te verbouwen, is een goede stap om honger uit te bannen, dit is dan ook deel van het onderwijsprogramma in Zuid-Soedan.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here