Augustus 2015:

In maart 2014 heeft Kune Zuva een unieke intensieve cursus van 4 weken opgezet om in Turkana een groep mensen te leren uit oud glas mooie kralen te maken. Na wat opstart problemen zijn de eerste kettingen in 1 van de betere toeristenwinkels geaccepteerd voor verkoop.  Er is zeker nog extra begeleiding nodig om ervoor te zorgen dat het project echt gaat lukken aangezien ze veel tegenslag hebben gehad (oven weggespoelt, brand e.d.). Hopelijk zorgen de eerste inkomsten voor extra motivatie om door te gaan.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Februari 2015:

Brenda is 17 jaar en behoort tot de Turkana, een stam in noord-west Kenia. De meeste meisjes gaan hier niet naar school, een middelbare schoolopleiding is vaak een unicum. Brenda heeft de kans gekregen om in Kisumu een grote plaats in zuid-west Kenia naar de middelbare school te gaan. De kwaliteit van onderwijs is hier beter dan in Turkana. Doordat de moeder van onze contactpersoon hier woont, is het mogelijk voor Brenda om in een veilige leef- en woonomgeving naar een goede school te gaan. Brenda haar vader is herder en woont met haar moeder 4 broers en 2 zussen in Lowarengak.  Brenda wil graag onderwijzeres worden, zij gelooft dat onderwijs de basis is tot ontwikkeling en wil hier graag aan bijdragen. Wij helpen haar met haar middelbare schoolopleiding via het scholierenfonds Lodwar

Gepubliceerd in Laatste nieuws

September 2014:

Er is water gevonden in Kare Edome, Turkana, Kenia !  Het zag er even somber uit ... op 66 meter diepte geen water... ze zouden doorboren tot 80 meter. Uiteindelijk is op 77 meter diepte water gevonden.  Krijn heeft zijn sponsorfietstocht succesvol afgelegd, vrijwel alle toegezegde sponsorgelden zijn binnengekomen, hierdoor is er 5801,70 Euro beschikbaar voor dit project.

Er is vooronderzoek gedaan door een geologenteam en een waterzoekexpert heeft het gebied bekeken, toen is besloten de boring door te zetten. Half september er eindelijk van start gegaan. De bedoeling was om al in Juli te gaan boren maar de truck met de gereedschappen was stuk en heeft maanden stilgestaan voordat er reserve-onderdelen waren. Toen het eindelijk zover was, had het zoveel geregend dat de wegen onbegaanbaar waren. Maar nu eindelijk dan toch WATER in Kare Edome!

 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Maart 2014:

Een volle doos met rekenrekjes en "klokken"  is aangekomen in Lodwar, Turkana, Kenia. In Nederland overbodig, in Turkana gereed voor een tweede leven!

Gepubliceerd in Laatste nieuws

19 december 2013: Doos met spullen voor de kleuters is aangekomen in Turkana, Kenia en in ontvangst genomen. Engelstalige leerboeken, plastic dieren, clicks, stapelbekers, puzzels enzovoort. Allemaal blije gezichten.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Mei 2014:

Krijn Koetsveld houdt van fietsen en van Italië. Op zijn website speciaal gemaakt voor dit doel staat: "Ik ga een stukje fietsen. Dat klinkt tamelijk normaal en als je me wat langer kent weet je dat ik dat al eens vaker deed. In mijn eentje, een leuke route met meestal achterlijke afstanden, heuvels en meer onheil dat me bij de tocht behoorlijk kan opbreken. Nu ja. Je bent ouder dan 50 en je wilt wat. Opeens werd mijn leven flink door elkaar geschud en werd het de vraag of ik deze dingen zou moeten willen en kunnen blijven doen. Het antwoord is volmondig ja. 

Krijn sponsort sinds augustus 2013 het voedselproject Kare Edome. Een groot probleem op deze specifieke lokatie is: WATER. Om deze lokatie verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door de kinderen toegang te geven tot onderwijs, zal eerst de toegang tot schoon water moeten worden gerealiseerd. Zie ook het volgende engelstalige filmpje waarin gesproken wordt over de diverse manieren waarmee water in Turkana wordt verkregen en behouden.

Krijn heeft van 12 tot en met 16 mei ruim 500 km gefietst en hiermee ruim 5800 Euro sponsorgeld toegezegd gekregen. Elke euro komt volledig ten goede aan een handwaterpomp voor Kare Edome in Turkana, Kenia.

 

 

 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Workshop Glaskralen

In de steden zijn grote problemen van droogte en werkloosheid.. Veel mensen van het platteland trekken hier naar de stad, maar ook daar is nauwelijks werk. Wel is er in de stad voldoende glasafval aanwezig, de grondstof voor een nieuw initiatief.

Het afgelopen jaar hebben wij met behulp van Gilbert een kunstenaar en broer van onze contactpersoon in Turkana, de haalbaarheid onderzocht om in Turkana glaskralen uit oud glas te maken. Hierdoor wordt glas (inclusief gebroken glas) hergebruikt. Kralen zijn belangrijk in de Turkana-cultuur, aan de kleur worden geneeskrachtige eigenschappen toegeschreven, zo zijn blauwe kralen voor vruchtbaarheid en witte kralen voor vrede.

In 2006 hebben wij een vergelijkbaar glaskralenproject in Namibië gefinancierd. Daar hebben we toen met hulp van de Ghanees Kudjo Owuso mensen geleerd kralen te maken uit oud glas. Kudjo bouwt uit lokaal verkrijgbare middelen een oven (spullen als zand van een termietenheuvel en enkele onderdelen van een sloopauto). Van glasscherven wordt glaspoeder gemaakt en dit wordt in vormen gegoten en deze worden gebakken. Het resultaat zijn prachtige glaskralen. Een type glaskraal dat in Turkana nog niet beschikbaar is. De kralen kunnen worden beschilderd en op de markt worden geruild of verkocht aan zowel de lokale bevolking als toeristen.

De volgende drie groepen passen goed in het project: Een groep uit de grote stad Lodwar (>50.000 inwoners), een groep uit een dorp (10.000 inwoners) niet zover van het meer en een groep jongeren uit Kakuma (>20.000 inwoners), waar ook een groot vluchtelingenkamp is gevestigd met 110.000 vluchtelingen voornamelijk uit Zuid-Soedan, Somalië, Ethiopië en Oeganda. Alle drie deze groepen zijn Turkana en hebben ervaring met het verwerken van hun traditionele kralen.

Naast Gilbert, die ook het vooronderzoek heeft gedaan, is lokaal begeleiding aanwezig van o.a. priester Joseph Ekalimon. Hij heeft met alle drie de groepen samengewerkt en hij stelt zijn compound beschikbaar als locatie voor de cursus. Juist Joseph, zelf ook afkomstig uit Turkana, ziet de noodzaak van de extra vaardigheden en morele ondersteuning om de doelgroepen succesvol te maken. Het streven is dat deze groepen daarna nieuwe mensen zullen opleiden.

Maart 2014 was het eindelijk zover - de workshop is over een periode van vier weken uitgevoerd in Lodwar, Turkana, Kenia. In januari 2015 zijn twee van de drie groepen actief met het maken van glaskralen. De eerste, Lodwar, kon de oven gebruiken die tijdens de cursus is gebouwd, zij zijn dan ook direct aan de slag gegaan na afronding van de cursus. Echter op het terrein waar de oven staat, wordt ook eten gekookt voor grote groepen. De kok is bang dat er glas in het eten komt en wil daarom niet dat er nog met glas daar wordt gewerkt. Op een andere plek is een vrouwengroep actief die heel graag deze kralen in hun assortiment hebben. Zij bouwen een oven, die later wegspoelt, maar krijgen ondanks geregelde opvolging geen medewerking van de coordinator van de Lodwargroep om mensen te trainen. Tijdens een bezoek in januari 2016 - wordt de getrainde Lodwargroep samengebracht met Cecialia die ook de aanlevering van producten aan "Blue Container" runt - met de afspraak om samen verder te gaan, waarbij Cecialia de afzetmarkt zal verzorgen. De " Blue Container" bevat een veelheid aan souveniers gemaakt door de lokale vrouwen als bron van inkomsten en wordt vanuit de lokale kerk gecoordineerd.

fDe tweede groep in Lodwaranak heeft enkele maanden later een oven gebouwd en is kralen gaan maken. Hun grootste probleem is het verkopen van de kralen, hiervoor hebben wij in januari 2016 overleg gevoerd. Hopelijk zullen zij op korte termijn mensen gaan trainen in een andere vrouwengroep die wordt geleidt door zusters uit diverse landen (Spanje, Italie, Ethiopie) en kunnen deze zusters dan helpen voor alle kralen de juiste verkoopkanalen te vinden.

De derde groep woonachtig aan de rand van het vluchtelingenkamp Kakuma heeft gefaald. Ondanks dat wij het meeste perspectief in deze groep zagen, konden zij niet tot overeenstemming komen over een plaats om de oven te bouwen. Op het afgesproken overleg in januari 2016 zijn zij niet aanwezig.

 

Workshop Papier & Textiel

Uit lokaal beschikbaar riet en het verven van textiel, begeleiding door echte kunstenaars om even de aandacht te verzetten. Het prachtige papier wordt tot aan de hoofdstad verkocht om kaarten en cadeauverpakkingen van te maken. Er is duidelijk interesse vanuit de markt.

Om het leven te vergemakkelijken en de continue oorlogsdreiging met de Dassanech (door gebrek aan gras voor het vee) te verminderen is onze contactpersoon actief op zoek gegaan naar andere bronnen van inkomsten. Er is de afgelopen jaren geïnvesteerd in visserij voor de groep bewoners die vlak langs het meer wonen. Er zijn diverse dammen aangelegd om ook tijdens droogte drinkplaatsen voor het vee te hebben. Er waren workshops in het maken van manden en stoelen met riet uit het meer. Kune Zuva heeft onlangs nog geïnvesteerd in workshops in het maken van prachtig papier met riet als belangrijkste grondstof en het verven van textiel. Dit project liep goed totdat de stammenstrijd weer losbarstte. De Turkana durven nu geen riet meer te gaan snijden uit angst voor de Dassanech. Wordt vervolgd.

 

 

 

Gepubliceerd in Opleidingen

Maart 2014:

Het afgelopen jaar is in Turkana, Kenia voor-onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om uit oud glas mooie kralen te maken. De eerste onderzoeksresultaten waren niet hoopgevend. Echter door de inzet en ondersteuning van diverse lokale personen zijn we 3 maart van start gegaan met de workshop. Kudjo is overgevlogen uit Ghana om zijn expertise te delen met de lokale Turkana. Het eerste idee om de ovens niet op hout maar op afgewerkte olie te draaien, stuitte op zoveel weerstand dat gelukkig is besloten toch met hout te werken. De eerste week is besteed aan het maken van de vormen en de grondstoffen voor de kralen, de tweede week hebben ze geleerd de oven te bouwen, de derde week zijn er vooral kralen gemaakt. Tussen de verschillende groepen - en ook de kunstenaars is een ware strijd ontstaan wie de mooiste kralen maakt. De laatste week wordt voornamelijk gebruikt om kettingen te maken en de nodige kennis nogmaals door te nemen. 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Kerst 2013: in november 2013 is de situatie aan de grens tussen Ethiopië en Kenia explosief. De Dassanech trekken steeds verder Kenia in om zoek naar voedsel voor mens en dier. De spanning tussen de Turkana en de Dassanech neemt met de dag toe. De Keniaanse regering voelt zich niet verantwoordelijk en de Ethiopische regering heeft geen interesse in het uiterste zuiden van haar land. Onze contactpersoon roept om hulp voor voedsel in de hoop dat dit de gemoederen kan temperen. Kune Zuva geeft fondsen.

Eerste kerstdag - krijgen we het volgende rapport van onze contactpersoon:

Last Saturday was hotter than usual. The desert wind was picking off the dust as it covered our faces as we were finishing the food distribution to the hunger stricken village of Sies, which straddles between the Kenya and Ethiopian border. Then as if on a cue, the wind settled and from afar in intense clarity we spotted three young shepherds carrying lambs with care and love!

It was a sight to behold. Perhaps, it was the irony of watching these innocent young boys with all smiles in their faces hugging the lambs at a time when drought has left many devastated.

This, indeed, was the sign of hope we were waiting for.

The Dassanech in the village of Sies had gone through 3 months of despair and resignation because of their grazing fields were flooded by the Omo river that broke it banks due the intense rains about 500 kms way.

Since the flooding began, about 10,000 people were facing starvation when their animals, their main source of food, started dying. They rely on the Omo River for their livelihood through retreat irrigation and for grazing their animals, the flooding of this areas had forced them to move their animals to the Turkana side where while armed, they posed a threat to the security of the area. Actually twice the Turkana had raided their herds and made a way with a huge number of the animals. The Turkana had seen the Dassanech as encroaching into their land and depleting their reserve grazing fields. We feared retaliation and continuous ravage attacks occasioned by such circumstances. But the Dassanech felts vulnerable; in fact they told us that they were too weak to retaliate! Even though this was a good sign, their weakness was caused by the famine and the loss of animals. Each day, we saw more than 40 dead animals and this was taking also a toll in their lives. The children and the most vulnerable members were very weak and sickly. Following an appeal that we made, we managed to get two lorries of hay and two lorries of maize and beans to keep this community going for 3 months. This would enable them get through this sorry state of despair.

According to the elders, this year's famine was the worse they had experienced. Indeed in all the 8 years we had worked with the Dassanech, we had not seen them so venerable, so weak and such huge loss of livestock. Even with the food aid, we still saw animals dying though not in large numbers, but nonetheless it was disheartening. More people still needed more food and their requests were unending!

When we spotted these young shepherds, Ayaral and his friends, with the lambs, it was a sign of hope as new lives were finding home amid this blink future.

Ayalal and his friends brought with them the joy of Christmas. They too were announcing that the worse is over and new spring and birth is here. If the animals can give forth life, it means strength is coming back to the community and they can steady their trembling knees, wipe off their tears and say to the faint hearted, "Courage! Do not be afraid" as their liberation is close at hand. Soon the hungry will be filled, the animals will have their young one and be milked and the people will sing and dance again, since it will be Christmas for them.

We would like to wish you God's blessings during this festive season, that this season might stir in us the zeal and love to bring peace to those around us. May our hearts inflame with compassion in making the world a better place.

May you have a Blessed Christmas and may the New Year be filled with less people who hunger for food.

Steven Ochieng

 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Door de jaren heen zijn er diverse noodkreten gekomen om voedselhulp tijdens hongersnood door droogte. Onze kleine stichting is niet ingesteld op dit soort aanvragen. Echter soms gaat het om een korte overbrugging totdat er een andere oplossing is gevonden door onze contactpersoon.

Voor het laatst eind 2022. In zowel Ethiopië als Kenia is door aanhoudende droogte de oogst verdroogd. Wij hebben zowel zaden als voedsel (bonen) kunnen verstrekken aan onze contactpersoon in Borana Ethiopië als in Makeuni County Kenia. Daar kwam de mais mooi op, 2 weken met redelijk wat regen en toen verdroogde alles weer. De verdroogde plantjes worden geplukt om op te eten. Hopelijk redden ze het tot de overheid wat hulp verstrekt. 

Eerder in oktober 2013: de situatie aan de grens tussen Ethiopië en Kenia wordt steeds moeilijker. De Dassanech trekken steeds verder Kenia in om zoek naar voedsel voor mens en dier. De spanning tussen de Turkana en de Dassanech neemt met de dag toe. De Keniaanse regering voelt zich niet verantwoordelijk en de Ethiopische regering heeft geen interesse in het uiterste zuiden van haar land. Onze contactpersoon roept om hulp in de hoop dat dit de gemoederen kan temperen.

Maar ook in 2011 gaat het mis in de hoorn van Afrika, meer dan 20 maanden zonder regen. Zowel in Borana, Ethiopië (maïs en zaden) als in Turkana Kenia (maïs) komt een zeer urgente roep om hulp. Met onze beperkte middelen weten we toch de nodige mensen de hongersnood door te helpen.

Zo ook in 2005, bij de Hamar in zuid-Ethiopië slaat de droogte hard toe. Uiteindelijk investeren wij in aangepaste zaden die bij vrijwel geen regen toch opbrengst geven.

 

Gepubliceerd in Achtergestelde groepen

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here