Jane nieuw in ons sponsorprogramma

Maart 2017:

Toen Jane in 1998 werd geboren, was haar vader al bijna 9 maanden dood. Op negenjarige leeftijd verloor zij ook haar moeder aan ziekte. Het afronden van de basisschool viel niet mee, Agnes onze lokale contactpersoon, zamelde geld in en begeleidde haar. Gezien haar goede resultaten, was het zoeken van een middelbare school een logische vervolgstap. Echter hiervoor is schoolgeld nodig. Agnes deed haar best om telkens weer genoeg geld bijeen te krijgen. Geregeld ging Agnes naar de school om aan te geven dat ze het geld echt zou vinden en ze Jane niet mochten wegjagen.

Afgelopen december heeft Jane het nationale examen met voldoende punten afgesloten om naar de universiteit te mogen. Echter voor Agnes en de lokale gemeenschap is dit financieel niet meer haalbaar. Zij zorgen al voor zoveel kinderen dat deze naar school kunnen. Als ex-onderwijzeres heeft Agnes persoonlijk ook meer grip op basis- en middelbare scholieren. Aangezien wij al met Agnes samenwerken voor diverse andere meisjes, was de vraag of wij Jane voor de komende 4 jaar willde steunen via ons fonds voor universiteitsstudenten, een logische vraag.

 

Jane speelt graag volleybal en zingt in het kerkkoor. Nadat haar ouders zijn overleden, bleef Jane met haar twee broers en haar zus op het stukje land wonen waar zij zijn geboren. Haar oudste broer bewerkt het land om zo wat eten te vergaren. Verder hebben zij recht op voedselhulp in droge tijden.  Jane haar droom is om Civiele techneut te worden, lukt dit niet dan lijkt onderwijzeres op een middelbare school haar ook wel iets. 

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here