maandag, 02 december 2013 07:33

Zimbabwe

Zimbabwe

Over het land

Dit land, vroeger bekend onder de naam zuid-Rhodesië, in zuidelijk Afrika is ruim 10x zo groot als Nederland en is met 14 miljoen inwoners (2017). De officiële taal in Zimbabwe is Engels, maar 82% van de bevolking behoord tot de Shona, zij spreken voornamelijk Shona – Kune Zuva is Shona voor " de zon schijnt".

14% van de bevolking behoort tot de Ndebele de overige groepen zijn Afrikanen, kleurlingen, Aziaten en Europeanen.

Na jaren van Engelse overheersing, werd het land in 1965 onafhankelijk onder een blank minderheidsbewind (blanken maakten slechts 5,5% van de bevolking uit).

Na een burgeroorlog werd uiteindelijk in 1980 het land omgedoopt naar Zimbabwe en was er een zwart meerderheidsbewind onder President Banana met Robert Mugabe als minister-president. Dominee president Banana zag graag dat de bijbel werd herschreven, met een Afrikaan in de hoofdrol (?!). In 1987 werd er een nieuwe grondwet aangenomen, waarmee de positie van het staatshoofd werd versterkt, de minister-president werd afgeschaft, Dominee Banana weggewerkt en Robert Mugabe riep zichzelf uit als president. Vele plaatsnamen en straatnamen werden veranderd (Salisbury werd Harare, North Avenue werd Josih Tongogare St etc.).

Tot begin jaren negentig was de landbouw en daarmee het land bijna volledig in handen van de blanken, Zimbabwe werd ook wel de graanschuur van Afrika genoemd. Toen in 2000 de landhervormingen begonnen en het land van de blanke boeren zonder enige compensatie werd toegeëigend en herverdeeld onder "de vrienden van Mugabe" is het land volledig ingestort.

Met het instorten van de agrarische sector door de landhervormingen in combinatie met aanhoudende droogte was in 2007 90% van het vee en de dieren in de wildparken omgekomen door droogte, voedselgebrek en stropers. Door het instorten van de agrarische sector steeg de werkloosheid tot 85% , ontstond een hongersnood en werd de inflatie onhoudbaar. De prijzen gingen elke dag omhoog, veel werknemers konden met het salaris wat ze aan het einde van de maand ontvingen niet eens de bus van en naar werk betalen, laat staan een gezin onderhouden.

Met een werkloosheid van circa 94 % (2012), een toeristenindustrie die van 1,4 miljoen toeristen in 1999 daalde met 75% in 2000 en in 2012 nog nauwelijks bestaat, is het land in grote moeilijkheden. Naar verwachting zijn ongeveer 4 miljoen Zimbabweanen naar Zuid-Afrika gevlucht, waar ze als tweederangs burgers worden behandeld.

Onderwijs

De scholen in Zimbabwe volgen het Britse onderwijssysteem. Het basis en voortgezet onderwijs is daarbij nauwelijks aangepast in de laatste decennia. Leerlingen volgen 7 jaar basisonderwijs en 4 ('Ordinary Level') of 6 ('Advanced Level') jaar in het middelbaar onderwijs, afhankelijk van welk onderwijsniveau ze willen bereiken. Na 6 jaar middelbaar onderwijs kunnen de studenten naar een lokale universiteit of naar een universiteit in bijvoorbeeld Zuid-Afrika – evt. via "leren op afstand" .

Tot 1980 waren er A-scholen (witte of gemengde scholen) en B-scholen (zwarte scholen). De A-scholen hadden meestal betere faciliteiten, met name op het gebied van vakken die niet tot de kern behoorden, zoals kunst, muziek en sport.
Opvallend aan het Zimbabwaanse scholingssysteem is de hoge prioriteit die wordt gegeven aan sport, muziek en andere gemeenschappelijke activiteiten. Deze activiteiten vallen wel onder de supervisie van de school en nemen veel tijd in beslag naast de gewone schooldag.

Tot midden jaren 90 – gingen alle kinderen van 6 jaar oud naar de basisschool en 65% naar het voortgezet onderwijs. Het nationale examen van de middelbare school (O-level) had toen een slagings-percentage van 72%, in 2007 was dit nog maar 11%. Volgens Unicef is in 2009 94% van de scholen op het platteland gesloten - dit doordat de overheid de salarissen voor de onderwijzers en leraren niet meer betaalden – hoeveel scholen met de hulp van Unicef heropend zijn is niet bekend (2013). Het schooljaar loopt van Januari tot December.

Gerelateerde items (op tag)

Meer in deze categorie: « Zuid-Afrika Malawi »

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here