Het uiteindelijke doel is het uitbannen van meisjes besnijdenis en kindhuwelijken.

Van meisje naar vrouw  

De overgang van meisje naar vrouw voltrekt zich in nomadische groepen in Oost-Afrika volgens een eeuwenoud, vier dagen durend ritueel. Zo worden de meisjes bijvoorbeeld prachtig aangekleed en door de stamoudsten gezegend met melk en water. En na afloop lopen de meisjes door een ereboog: daarmee heet de gemeenschap hen welkom als vrouwen. Er is echter één onderdeel dat bepaald minder mooi, zelfs erg gevaarlijk is: de meisjesbesnijdenis.

Gevaren van meisjesbesnijdenis  

 

De besnijdenis veroorzaakt veel pijn. Daarnaast heeft het gebruik ernstige medische consequenties. Zo is de kans op het ontstaan van infecties groot, treden er bloedingen op en krijgen de meisjes moeilijkheden met plassen. Ook op de lange termijn zijn er risico’s zoals onvruchtbaarheid, infecties aan de urinewegen, cystes, en extreem zware en pijnlijke bevallingen, soms met dodelijke afloop. Ook vervelend: besnijdenis beperkt het seksuele genot van vrouwen en daarmee ook hun recht op veilige en gezonde seks.

Verboden

Overal ter wereld wordt meisjes- en vrouwenbesnijdenis beschouwd als een ontoelaatbare schending van de rechten van de vrouw. Niettemin zijn ruim 92 miljoen meisjes in Afrika besneden, omdat mannen uit nomadische gemeenschappen niet zouden willen trouwen met een onbesneden partner. Maar ook omdat de besnijdenis hét moment vormt waarop de meisjes – van zeven tot vijftien jaar – uitgehuwelijkt kunnen worden. Het snelle trouwen van de jonge vrouwen leidt tot massale schooluitval en tienerzwangerschappen.

Met de Maasai: alternatieve rituelen voor meisjesbesnijdenis

Samen met de maasai is een alternatief voor het overgangsritueel van meisje naar vrouw gevonden en dit is de afgelopen jaren in praktijk gebracht. Hierin zijn de meeste onderdelen onveranderd gebleven, dan wel gemoderniseerd of uitgebreid, maar is de pijnlijke en ongezonde meisjes besnijdenis afgeschaft.

Dialoog

Dialoog bleek in deze omslag het sleutelwoord. De dialoog begint met de stamoudsten. Aangezien zij het bij de nomaden voor het zeggen hebben, moeten zij als eersten overtuigd worden van de voordelen van het afschaffen van meisjesbesnijdenis. Daarna startten de gesprekken met de moeders en meisjes. Zij bleken, zoals te verwachten, het snelst te overtuigen van het belang van het afschaffen van het besnijdenisritueel.

Vrouw worden zonder pijn

De Maasai hebben zelf het alternatief voor de traditionele besnijdenis bedacht. Namelijk een ceremonie met als belangrijk onderdeel onderwijs. De meisjes krijgen drie dagen lang workshops over seks, zelfbewustzijn en mensenrechten. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan naar school gaan en het afmaken van een opleiding. De alternatieve ceremonie bestrijdt dus niet alleen de besnijdenis maar ook de schooluitval en het veel te jonge trouwen. En de andere vaste onderdelen van de overgangsrite van meisje naar vrouw, zoals bijvoorbeeld het dansen, de verkleedpartijen, de zegeningen van de stamoudsten en de wijze lessen van de moeders? Daar gaan de Maasai natuurlijk gewoon mee door!

 

Sinds 2017 ondersteunen wij waar mogelijk Esther met haar focus om Maasai meisjes te behoeden voor besnijdenis en ze te stimuleren lager en middelbaar onderwijs te doorlopen.

Samen met nomadische gemeenschappen werkt Esther aan alternatieve rituelen voor meisjesbesnijdenis. Esther een inspirerende jonge Maasai vrouw, die wij al sinds 2004 ondersteunen, liep in 2017 stage bij Amref om extra ervaring op te doen om haar droom, in  haar eigen leefomgeving dit traditionele besnijdenisritueel uit te bannen, te realiseren. Op de foto zien we Esther (links) en de top-leerling in het proces van "stop meisjesbesnijdenis" tijdens de dagen waarin de nieuwe rituelen worden ingevoerd en uitgevoerd begin december 2017.

Na enkele jaren, naast haar fulltime baan als HR-manager bij een Golden Crest hotel vanaf de zijlijn steun te hebben geboden aan veel meisjes, als rol-figuur en vraagbaak, heeft ze in begin 2020 besloten zich volledig te willen focussen op uit uitbannen van vrouwenbesnijdenis.  Door Covid-19 is dit niet eenvoudiger geworden. Ook het vinden van fondsen is een baan op zichzelf.  

 

In Juni 2020 zijn wij eindelijk in staat om Esther een startbedrag te geven, naast de beschikking over een laptop en fondsen voor het registreren van haar stichting. Uit haar eerste breder opgezette sessies komt duidelijk dat zeker op het platteland in de afgelegen gebieden meisjesbesnijdenis vaker wel dan niet voorkomt. Daarnaast heeft de lock down ten gevolgen van Covid een toename in ongewenste zwangerschappen tot gevolg. Regel in Tanzania is dat zwangere meisjes niet meer welkom zijn op school. Om de voorkomen dat deze meisjes worden verstoten of uitgehuwelijkt aan een oude man, neemt Esther ze op en zoekt mogelijkheden om ze een vak te leren waardoor ze onafhankelijk verder kunnen. In december 2020 vangt Esther 10 meisjes op waarvan 4 ongewenst zwanger. Het project wordt steeds verder vorm gegeven en begin maart 2021 heeft Esther het weer druk met het geven van voorlichting op de diverse basisscholen

Iets waar ze bij de diverse trainingen steeds vaker tegenaan loopt, is meisjes die gedwongen worden uitgehuwelijkt en geen kant op kunnen. Al deze jonge vrouwen thuis opvangen is geen optie. Vandaar het idee om deze jonge vrouwen de mogelijkheid te geven een vak te leren. Hiervoor is een pilot gestart, eerst is één jonge zwangere dame intern opgeleid, het resultaat is zeer belovend. Daarom zijn er fondsen gezocht om een echte pilot te draaien met extrene vakdocenten, in de zomer van 2021 hebben er 9 meisjes meegedaan en met een naaimachine en de nodige begeleiding zelfstandig van start gegaan. 

In 2021 zijn er 13 scholen bezocht en ook 13 meisjes uit huis gehaald om een gedwongen huwelijk tegen te gaan. Ten minste 300 meisjes zijn hopelijk gered van besnijdenis. Voor 2022 staan er, indien voldoende fondsen aanwezig, ook 13 scholen op de planning. Daarnaast zijn er 10 meisjes, waaronder Theresia, opgevangen en worden zij geholpen aan een plekje op een kostschool en een veilige "thuis"plek tijdens vakanties.

Gepubliceerd in Achtergestelde groepen

December 2016:

In 2004 werd Esther ontvoerd door de broers van haar vader om te worden uitgehuwelijkt. Dit terwijl het enige wat zij wilde naar de middelbare school gaan is. Met behulp van haar oma is zijn toen gevlucht en in ons studentenfonds op genomen. Esther behoort tot de Maasai en woont in Tanzania. Enkele jaren geleden dreigde zaken alsnog fout te lopen en hebben wij extra fondsen gezocht.  Recentelijk heeft zij haar Bachelor's graad gehaald op de universiteit en is haar vader zover dat ze thuis mag wonen zonder te worden uitgehuwelijkt. Echter Esther is nu op zoek naar werk en zou graag daarnaast nog verder studeren. Esther haar kracht is om andere meisjes uit haar stam te motiveren hun middelbare school af te maken en niet te worden uitgehuwelijkt als "de zoveelste vrouw van" en massa's kinderen te krijgen. Het belang van onderwijs om een beter leven op te bouwen waarbij je kinderen ook onderwijs en toekomst hebben, is iets wat Esther vol vuur weet over te brengen. 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Kune Zuva steunt diverse mensen die een vakopleiding willen volgen. Dit varieert van een naaicursus of een computercursus tot een meerjarige marketing- of verpleegsters opleiding. In 2020 steunt Kune Zuva 23 jonge mensen in hun vakopleiding, één weesjongen en de rest meisjes. Tien meisjes komen er uit Ethiopie, tien studenten uit Kenia en twee meisjes uit Malawi.  De kans voor deze mensen om uit de cirkel van armoede te ontsnappen.

Gepubliceerd in Opleidingen

Leerlingen met goede studieresultaten kunnen een overheidsbeurs krijgen. Kune Zuva heeft in 2001 een studentenfonds opgericht waardoor diverse universiteitsstudenten uit arme gezinnen een aanvullende beurs kunnen krijgen. In Ethiopië gaat dit om een aanvulling van  € 200 per jaar, wat de studenten in staat stelt 1x per jaar hun reis naar huis te kunnen betalen, maar ook in basisbehoeften als een stukje zeep en de nodige kopieën te kunnen voorzien. In Kenia gaan we uit van een maximum van € 500 per jaar, omdat hier ook zelf voor eten en meestal ook voor huisvesting moet worden gezorgd. Zonder onze steun is het vaak niet mogelijk een hogere opleiding te volgen. Voor het studiejaar 2018/ 2019 steunt Kune Zuva tenminste 19 universitaire & HBO- studenten. Wij richten ons voornamelijk op vrouwelijke studenten, maar ook steunen wij enkele Ethiopische jongens uit zeer afgelegen gebieden zoals Zuid-Omo (tegen de grens met Kenia) en Gambella (tegen de grens met zuid Soedan).

Gepubliceerd in Opleidingen

December 2013:

Esther woont in Tanzania en behoort tot de Maasai. Zij heeft in Kenia op de lagere school gezeten. Na haar lagere school is zij terug naar haar ouders gegaan, daar werd ze uitgehuwelijkt. Zij is toen gevlucht (2004) en heeft met onze hulp haar middelbare school afgemaakt. Tegenwoordig zit zij op de universiteit, omdat onze fondsen niet voldoende zijn, werkte zij hiernaast. Echter ze is nu met spoed op zoek naar nieuwe werk, nadat haar baas haar oneerbare voorstellen heeft gedaan.  Daarnaast heeft ook Tanzania het digitale tijdperk bereikt en is ze voor steeds meer zaken aangewezen op internet. Een laptop is nu essentieel om haar opleiding af te kunnen maken... Kune Zuva springt bij.

 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here