De Hamar is een natuurvolk (0,1 % van de Ethiopische bevolking) dat nog gedeeltelijk leeft van ruilhandel. Zij wonen in zuid-west Ethiopië nabij de grens met Kenia en Zuid-Soedan. Een trotse stam met rijke tradities. Om zich te voeden proberen de mensen van de Hamar stam het uiterst droge land te bewerken en hoeden zij koeien. Hoewel het lijkt of de tijd hier honderden jaren heeft stilgestaan, is daar de afgelopen decennia verandering in gekomen. Invloeden van vooruitgang in techniek sijpelen ook hier langzaam door.

Hier komt bij dat de Ethiopische overheid wetten voorschrijft, veranderingen invoert, zonder dat deze mensen hier enige invloed op kunnen uitoefenen. Vaak spreken de Hamar alleen de lokale niet geschreven taal en kunnen lezen en schrijven komt relatief weinig voor. Om, ook in de nabije toekomst, te kunnen overleven, wordt bijvoorbeeld scholing steeds belangrijker. De Ethiopische Staat voorziet  niet in kleuteronderwijs, zodat kleuteronderwijs alleen voor de rijkere kinderen is weggelegd. Ruim tien jaar lang heeft Kune Zuva geïnvesteerd in kleuteronderwijs, zowel in Turmi (tot 2012) als in Dimeka. Maar ook in individuele scholieren tijdens hun lagere, middelbare en zelfs vakopleidingen en universiteit. Echter door het wegvallen van betrouwbare lokale contactpersonen voor de essentiele opvolging van projecten, is in 2014 besloten ons hier terug te trekken. Echter in 2021 heeft één van onze oud-studenten het management van een aantal projecten over genomen en vraagt onze hulp voor voedselveiligheid voor een lokale kleuterschool.

Gezondheidszorg

In Gedback, een gehucht in het land van de Hamar, zijn vrijwel geen faciliteiten, laat staan enige medische zorg. Kune Zuva heeft in 2009 een gezondheidspost en in 2012 een ambulance kunnen realiseren.

 

Voedselveiligheid

Melkproducten zijn zeer beperkt beschikbaar op het platteland van Zuidelijk Ethiopië. Zeker in het voorkomen van ondervoeding bij kinderen is melk een waardevol product. In Dimeka, waar de Hamar woont, is ondervoeding van kinderen een serieus probleem. In dit project wat in 2021 is opgezet zijn 10 melkkoeien aangeschaft, een verzorger in dienst en een stal gebouwd. Hierdoor kunnen op temijn 400 kinderen die jonger zijn dan 7 jaar worden voorzien van een volwaardige maaltijd. Het project dat onder de naam "Milk for Early Childhood Development" draait, voorziet na 1 jaar 87 kinderen 2x per week van melk. De hoeveelheid melk neemt langzaam toe, waardoor de frequentie en het aantal kinderen wat hiervan profiteert kan worden uitgebreidt.

 

Gepubliceerd in Achtergestelde groepen

In Dubuluq in de streek Borana is door onze hulp in 2006 een hostel gerealiseerd voor 40 meisjes die daar de middelbare school willen volgen. Ook hebben wij gezorgd voor een ontvangst/recreatieruimte en een keuken. Als kleine stichting zijn we daar trots op, want zonder deze faciliteiten is er voor de meiden in Borana vrijwel onmogelijk middelbaar onderwijs te volgen. Hiernaast steunen we jaarlijks tussen de 10 en 15 meisjes om in dit hostel te verblijven. Sommige meisjes ondersteunen we ook in een vervolgopleiding.

Begin jaren '80 zijn enkele missionarissen van de Heilige Geest begonnen met bouwen van scholen. Het bleek een moeilijke opgave om meisjes naar school te krijgen. Zij werden thuis gehouden om het werk te toen. Als er dan toch een meisje naar school mocht, was dit het minst hard werkende meisje van het gezin. Schoolgeld was onbespreekbaar en als gevolg van enkele incidenten, waarbij meisjes op weg naar school werden aangerand, werd het nog moeilijker. Ook werden de meisjes uit school gehaald gedurende het droge seizoen, omdat de ouders dan met het vee verder trokken op zoek naar gras en water.

Na ruim 30 jaar begint de situatie langzaam te veranderen. De eerste meiden hebben de universiteit doorlopen en enkele hebben een vakopleiding gedaan en zijn nu onderwijzers of werken in een gezondheidspost. Langzaam maar zeker zijn er steeds meer meiden die wel de middelbare school afronden. In 2013 hebben zelfs 6 meisjes na eerst in Dhoqqolle de lagere school te hebben doorlopen, de middelbare school in Dubuluq gevolgd en met het nationale examen afgerond.
Tien jaar geleden konden we hier alleen van dromen!

Sinds 2018 is de verslaglegging ter plaatse verslechterd door gewijzigde verantwoordelijkheden ter plaatse, voor ons reden om onze jaarlijkse steun voor dit moment af te bouwen. 

Gepubliceerd in Opleidingen

In Dubuluq in de streek Borana is door onze hulp in 2006 een hostel voor 40 meisjes die daar de middelbare school willen volgen, gerealiseerd. Ook hebben wij gezorgd voor een ontvangst/ recreatieruimte en een keuken. Als kleine stichting zijn we daar trots op, want zonder deze faciliteiten is er voor de meiden in Borana vrijwel onmogelijk middelbaar onderwijs te volgen. Hiernaast steunen we jaarlijks 10 meiden om in dit hostel te verblijven.

Gepubliceerd in Scholen

Turmi ligt in het uiterste zuiden van Ethiopië, vlak bij Dimeka. Hier woont de Hamar stam een natuurvolk met rijke tradities. Het kleuterschooltje in Turmi is in november 2003, met onze steun opgeknapt en heropend. In 2012 is het kleuteronderwijs overgenomen door de organisatie Save the Children uit Noorwegen.

Gepubliceerd in Scholen

Dimeka ligt in het uiterste zuiden van Ethiopië. Hier woont de Hamar stam. Een natuurvolk die nog gedeeltelijk van ruilhandel leeft. Het kleuterschooltje in Dimeka is van 2004 tot 2014 draaiend gehouden door ondersteuning van Kune Zuva.Toen er door de lokale katholieke missionaris een voedselprogramma werd geintroduceerd om ondervoeding bij kleuters tegen te gaan, groeide het aantal kinderen explosief. De klas telde in 2010 95 kinderen, waarvan 24 Hamar, in de leeftijd van 3 - 7 jaar, het moment voor extra ruimte.

Gepubliceerd in Scholen

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here