December 2020:

Kerst voor mensen met albinisme in Malawi. Vorig jaar hebben wij schoenen, sokken en hoeden ingezameld en dit jaar met kerst, kregen alle kinderen met Albinisme een pakketje met passenden goede dichte schoenen, sokken op maat en een hoed. Verder werd kerst gevierd met eten, drinken, dans en spelletjes. Wel wat vroeg dit jaar maar gelukkig aldaar niet beperkt door Covid. Hopelijk blijft dit zo.

 

Normaliter komt deze groep iedere maand bijeen, maar nu ten gevolge van Covid zijn de bijeenkomsten gewijzigd naar 1x per acht weken.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Juni 2020:

 

Stichting Voeten in de Aarde heeft een opstartbedrag van 1000 Euro beschikbaar gesteld voor Esther om haar werk met Maasai meisjes voor te zetten. Esther zet zich in om vrouwenbesnijdenis en kindhuwelijken te voorkomen.

Gepubliceerd in Acties

September 2020:

 

Sinds 2014 ondersteunen wij een grote groep weeskinderen die bij familie wonen. Echter voor de overgang van basis naar middelbaar onderwijs zijn er veel meer fondsen noodzakelijk. Daarom zoeken wij stichtingen die scholieren gedurende hun middelbare schooltijd willen ondersteunen. Wij zijn daarom reuze blij met de toezegging van weeshuis Doopsgezinden om 5 weesjongeren voor 4 jaar (334 Euro per jongeren per jaar) te ondersteunen.

Gepubliceerd in Acties

November 2020:

De Ethiopische Selamawit is 20 jaar oud en woont in zuidelijk Ethiopië. Haar oudere broer werkt als zanger in een orthodox-christelijke kerk.  Met haar jongste broer verkocht ze, om te overleven, koffie, thee en brood vanuit hun huisje. De jongere broer leerde een vrouw kennen en na een woordenwisseling is Selamawit het huis uitgezet en zetten de broer en zijn nieuwe vrouw haar opgebouwde klandizie voort. Ze stond op straat en de oudste broer hielp haar tijdelijk met eten en onderdak. 

 

Selamawit wil heel graag een eigen leven opbouwen, maar heeft haar school niet afgemaakt. Dat wilde ze ook niet meer nu. Ze wilde graag een eigen kapsalon starten en heeft hier recent met behulp van haar broer een cursus voor gevolgd. Toen onze contactpersoon haar inzet en motivatie zag, heeft hij ons gevraagd of wij een mogelijkheid zagen om 3 maanden huur en de inrichting te betalen. Het totale bedrag kwam afgerond op 435,- Euro.  En zie hier, vol enthousiasme is ze aan het werk, eindelijk onafhankelijk, wij wensen Selamawit een succesvolle kapsalon. 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Juni 2020:

Ook vandaag wordt hard gewerkt om de gemeenschapstuin weer een stukje verder te ontginnen. Met behulp van de fondsen van Stichting Haella zijn er ossen en een ploeg geregeld, zaden aangekocht.

In Zuid Soedan zijn veel mensen van huis en haard verdreven om ergens op een veilige plek een nieuw leven op te bouwen. Zo ook de bewoners van Neemthok.

Deze nieuwe samengestelde gemeenschap wil graag in vrede groeien door voor hun kinderen toegang tot onderwijs maar niet op een lege maag, maar ook te zorgen dat een ieder in de gemeenschap toegang heeft tot voldoende voedsel, de ouderen, de weduwen maar ook de gehandicapten. Deze samengestelde gemeenschap blinkt uit in gemeenschapszin. Uitbreiden van de gemeenschapstuin (start tuin 2017), is het wenselijk om in tijden van honger de zieken, ouderen en jonge kinderen toch te kunnen voeden. Om het gemeenschappelijke land eenvoudiger te kunnen bewerken, zijn wat gereedschappen aangeschaft, ossen en ploegen geregeld, daarnaast worden op dit moment ook speciale droogte resistente zaden voor groenten en granen aangeschaft.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Juni 2020:

Na 3 intensieve cursusweken nemen vier cursisten uit de albino werkgroep een naaidiploma in ontvangst. Daarnaast krijgen ze een naaimachine in bruikleen. Op deze wijze kunnen zij in een beschermde omgeving aan het werk, in eerste instantie het maken van mondkapjes. 

Ze hebben ook geoefend op nieuwe kleding, zien ze er niet geweldig uit. Twee albino vrouwen, één albino man en een vrouw met twee albino kinderen hebben deze kans om te leren naaien met beide handen aangegrepen.  Door het Covid-19 gebeuren is het opzetten van de cursus en het aanschaffen van naaimachines en stoffen in een stroomversnelling geraakt. 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Juni 2020:

Eind 2019 en begin 2020 hebben wij een grote inzamelingsactie voor "onze" kinderen met albinisme in Malawi gedaan. Doordat hun huid erg kwetsbaar is en er nauwelijks goed gesloten kinderschoenen verkrijgbaar zijn in Malawi. Wij hebben schoenen ingezameld (via basisschool Merijntje, Nieuw Vossemeer en basisschool Gummarus, Steenbergen) en een donatie van 300 paar kindersokken (Harco Socks uit Goirle) en 35 UV bestendige (kinder) hoeden (UV-Fashions Schiedam) samen verpakt in 6 bananendozen (beschikbaar gesteld door de Groentebroers uit Sint Philipsland). Deze zijn enkele maanden geleden per container naar Malawi vertrokken. We zien uit naar de aankomst ter plekke. Het is geweldig om te zien hoe enthousiast leerlingen, docenten maar ook bedrijven zoals Harco Socks, UV Fashions en de Groentebroers meewerken aan dit initiatief. 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Tientallen jaren van burgeroorlog, onderdrukking, religieuze en stammenconflicten lieten diepe sporen achter in Zuid-Soedan. Mensen zijn hier hun waarde en normen verloren; conflicten worden met geweren uitgevochten in plaats van uitgepraat. Er is geen regulier onderwijs geweest sinds 1955. Toch wil de nieuwe samengestelde gemeenschap Neemthok graag in vrede leven, hun kinderen onderwijs bieden, voldoende eten hebben en zorgen voor hun ouderen, weduwen en gehandicapten.

 

Achtergrond:
Neemthok bestaat uit circa 7000 mensen van de Dinka stam. De mensen zijn herplaatst vanuit conflictregio's naar dit relatief veilige woongebied. In grote delen van het land is het nog onrustig. Rondom Neemthok bewaakt het leger de vrede en biedt bescherming. Honger is, naast de burgeroorlog, de andere grote vijand van de bevolking.

De overheid heeft land verdeeld onder de herplaatste gezinnen. Sommigen van deze gezinnen hebben een stukje van hun land gedoneerd aan de kerk om er een school en kerk te bouwen. Echter omdat het gedoneerde vlakke land regelmatig blank staat door overvloedige regenval, is de grond niet geschikt voor bebouwing. Hierdoor is het wel vruchtbaar en gedijen ook fruitbomen goed, daarom is gekozen het land als gemeenschapstuin te gebruiken. Enkele jaren geleden is er een waterput geslagen, waardoor er altijd water beschikbaar is. De opbrengst is bedoeld voor schoolmaaltijden en voor kwetsbare mensen in hun gemeenschap. De tuin is 1200 meter lang en 400 meter breed. Een deel is al zaai- en plantklaar, de rest bestaat nog uit ruige bebossing e.d. Langzaam maar zeker wordt dit door 56 gezinnen geruimd en onderhouden. Dit project is in 2017 gestart, een organisatie (World Mercy Funds) heeft voor 9900 USD een boorput geslagen, dit helpt heel erg om de voedselproductie van de gemeenschap ook in droge tijden op gang te houden. Een groep vrouwen heeft in 2018 een uitgebreide basistraining gehad in landbouw: land bewerken, zaaien, planten verzorgen en vermeerderen. Ieder jaar brengen ze het geleerde beter in praktijk en neemt de oogst toe.

Programma:
Overvloedige regenval heeft recent de oogsten in de omgeving zwaar beschadigd. Gelukkig staan de planten van Neemthok er goed bij, omdat de grond van de tuin net iets hoger ligt. Voedselvoorziening, juist in de maanden voordat het regenseizoen begint, heeft hier de hoogste prioriteit. Iedere bijdrage om hen te helpen bij hun inzet voor voedzame maaltijden voor de meest kwetsbaren, is zeer welkom. De eerste fondsen die Kune Zuva ter beschikking stelde, zijn besteed aan hitteresistente zaden, wat gereedschap en het inhuren van ossen met ploegen.

Voor bewerking van het land zijn nog te weinig ossen, ploegen maar ook gieters en dergelijke beschikbaar. Verder is een goede omheining noodzakelijk. Behalve vraat (door dieren) wil men namelijk ook graag dief- stal voorkomen: afgelopen jaar is een deel van de groenten voortijdig ‘s nachts geoogst en meegenomen door dieven.

Omdat de oorlog al zo lang duurt, ligt de eigen productie in Zuid-Soedan grotendeels stil. Producten als gieters en prikkeldraad moeten daarom vanuit Oeganda of Kenia worden geïmporteerd wat erg duur is. Niet alleen zijn de afstanden groot, maar ook doordat de wegen slecht of niet bestaand zijn en de doorgang door conflictgebieden militaire begeleiding vereist.

Om deze gemeenschapstuin succesvol uit te bouwen, is onze hulp juist voor het verder ontginnen en omheinen noodzakelijk. Daarvoor zijn ploegen, ossen maar ook prikkeldraad en gieters nodig. Daarna kan deze tuin zelfstandig verder.

Doelgroep
Schoolgaande kinderen - (776 kinderen) en de kwetsbare mensen (bejaarden (40), zieken (nu 13) en gehandicapten (7) ) - het uiteindelijke doel van de gemeenschapstuin is dat de kinderen dagelijks een volwaardige maaltijd op school krijgen, op dit moment is dit maar een aantal maanden per jaar mogelijk. De kwetsbare mensen horen 3 maaltijden per dag te krijgen. In 2020 kan er eindelijk weer een stuk land worden ontgonnen en hitteresistente zaden worden aangeschaft door de steun van Stichting Haella.

Gepubliceerd in Achtergestelde groepen

Mei 2020:

In Zuid Soedan zijn veel mensen van huis en haard verdreven om ergens op een veilige plek een nieuw leven op te bouwen. Zo ook de bewoners van Neemthok.

Deze nieuwe samengestelde gemeenschap wil graag in vrede groeien door voor hun kinderen toegang tot onderwijs maar niet op een lege maag, maar ook te zorgen dat een ieder in de gemeenschap toegang heeft tot voldoende voedsel, de ouderen, de weduwen maar ook de gehandicapten. Deze samengestelde gemeenschap blinkt uit in gemeenschapszin. Uitbreiden van de gemeenschapstuin (start tuin 2017), is het wenselijk  om in tijden van honger de zieken, ouderen en jonge kinderen toch te kunnen voeden. Om het gemeenschappelijke land eenvoudiger te kunnen bewerken, hiervoor zijn gereedschappen zoals schrepels, waterkannen, schoppen, kruiwagens e.d. heel wenselijk, daarnaast ook speciale droogte resistente zaden voor groenten en granen. 

Stichting Haëlla helpt de bewoners van Neemthok met hun gemeenschapstuin met een bedrag van 2000 Euro om zaden en gereedschap aan te schaffen. De waarde van dit bedrag is voor deze gemeenschap enorm groot, waarvoor dank.  

Gepubliceerd in Acties

Mei 2020:

Ondertussen in Malawi. Enkele dames met  Albinisme worden opgeleid in het hanteren van een trapnaaimachine door ze een aantal weken te begeleiden met het leren maken van mondkapjes. Wij hebben recentelijk geld ingezameld voor stoffen en vanuit het geld opgehaald tijdens de Sociale Actie van Gymnasium het Juvenaat zullen onderandere de naaimachines worden aangeschaft.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here